Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius
Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkių klubas
Šiaulių universiteto Lyčių studijų centras
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras
Marijampolės apskrities vyrų krizių centras
Vilkaviškio moterų informacijos ir pagalbos centras
Moterų klubas „Ad astra Kaunas“
Lyderių ir verslininkių ugdymo agentūra