Veikla

LMLO savo veiklą  vykdo tokiose srityse, kaip informavimas, švietimas ir mokymas, projektų įgyvendinimas, bendradarbiavimas, leidyba, seminarai bei konferencijos.

Informavimas

LMLO skleidžia informaciją apie ES,kitų tarptautinių organizacijų bei Lietuvos  vykdomą politiką moterų ir vyrų lygių galimybių srityje. Taip pat informuoja apie bendradarbiavimą nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, tiekia informaciją apie įvairius tyrimus ir rezultatus lyčių lygybės srityje.

Švietimas ir mokslas

LMLO organizuoja įvairius mokymus ir kursus moterims, turinčioms nedarbo, socialinių problemų, siekiančioms intergruotis į darbo rinką, pradedančioms verslininkėms, karjeros siekiančioms moterims, politikėms, socialiniams partneriams bei institucijų pareigūnams.

Projektai

LMLO bendradarbiauja su valstybinėmis ir savivaldybių institucijoms ir įstaigomis, švieitmo įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse.

Leidyba

LMLO inicijuoja bei organizuoja knygų, brošiūrų, bukletų, lankstinukų bei kitos informacinės medžiagos rengimą ir leidybą bei jos platimą.

Seminarai ir konferencijos

LMLO organizuoja seminarus, konferencijas, inicijuoja diskusijas, apskritus stalus, aptarimus.

 

LIETUVOS MOTERŲ LOBISTINĖS ORGANIZACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS: naujos_lmlo-pirkimu_taisykles_2015