Narystė

LMLO nariais gali būti juridiniai asmenys, pateikę pirmininkui prašymą įstoti į LMLO, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų, visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei patvirtinti LMLO visuotinio narių susirinkimo metu.

LMLO narys turi tokias teises:

  • dalyvauti ir balsuoti LMLO visuotiniame narių susirinkime;
  • rinkti ir būti išrinktu į LMLO valdymo bei kontrolės organus;
  • naudotis LMLO teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su LMLO dokumentais ir gauti visą LMLO turimą informaciją apie jos veiklą;
  • bet kada išstoti iš LMLO.

LMLO narys privalo:

  • laikytis LMLO įstatų;
  • dalyvauti LMLO veikloje;
  • LMLO visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti stojamąjį ir metinį nario mokestį;
  • vykdyti LMLO visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
  • dalyvauti LMLO visuotiniuose narių susirinkimuose.

Prašymą tapti LMLO nariu prašome atsiųsti el. paštu: audronekisieliene@gmail.com arba paštu Savanorių pr. 1, Kaunas, LT-44255.