2023

Politinis moterų dalyvavimas pažangai: nuo analizės iki veiksmo

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas, jos narių ir savanorių kompetencijų didinimas bei tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą moterų ir vyrų lygybės politikoje

2022

KAD: kuriame ateitį dabar

Startas lygiavertei karjerai

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos stiprinimas bei tvaraus tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir palaikymas vietos savivaldoje moterų ir vyrų lygybei, apsaugai nuo smurto bei lygioms galimybėms užtikrinti

2021

#StabdykDabar!

Lietuvos moterų lobistinė organizacijos stiprinimas: telkiame, veikiame, siekiame moterų ir vyrų lygybės

Moterų ir vyrų lygybės skatinimas darbe, visuomenės gyvenime ir savivaldoje

2020

Moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimas – pažangiems pokyčiams

2019

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų didinimas skatinant moterų užimtumą skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje (GODIGITAL)

Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS

„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“

Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas

„Planingas moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas – pažanga visuomenės gerovei“

2017

LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE VEIKLOS EFEKTYVUMO BEI GYVYBINGUMO STIPRINIMAS

PRIEMONĖS MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS UŽTIKRINIMUI

TEISINĖS BAZĖS TOBULINIMAS IR KOMPETENCIJOS DIDINIMAS VEIKSMINGAM LYGIŲ GALIMYBIŲ IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMUI

MOTERŲ IR VYRŲ FAKTINĖ LYGYBĖ

SAVIVALDYBĖS SĖKMĖS KODAS – LYČIŲ LYGYBĖ

2016

PRISIJUNK PRIE MOTERŲ POLITIKIŲ KLUBO!

MOTERYS POLITIKĖS – PO BENDRA VĖLIAVA

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS REMIAMI PROJEKTAI

2014

PROJEKTAS “LMLO ADVOKACIJOS IR FINANSINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS”

PROJEKTAS “MILDA: MOTERŲ INICIATYVA LIETUVOJE DEMOKRATIJAI AUGINTI”