2020

Moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimas – pažangiems pokyčiams

2019

Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų didinimas skatinant moterų užimtumą skaitmeniniame darbo rinkos sektoriuje (GODIGITAL)

Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje

LYČIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ASPEKTAS STRATEGINIUOSE PLANUOSE. IDĖJŲ BANKAS

„Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“

Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas

„Planingas moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas – pažanga visuomenės gerovei“

2017

LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ LYČIŲ LYGYBĖS SRITYJE VEIKLOS EFEKTYVUMO BEI GYVYBINGUMO STIPRINIMAS

PRIEMONĖS MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS UŽTIKRINIMUI

TEISINĖS BAZĖS TOBULINIMAS IR KOMPETENCIJOS DIDINIMAS VEIKSMINGAM LYGIŲ GALIMYBIŲ IR NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMUI

MOTERŲ IR VYRŲ FAKTINĖ LYGYBĖ

SAVIVALDYBĖS SĖKMĖS KODAS – LYČIŲ LYGYBĖ

2016

PRISIJUNK PRIE MOTERŲ POLITIKIŲ KLUBO!

MOTERYS POLITIKĖS – PO BENDRA VĖLIAVA

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS REMIAMI PROJEKTAI

2014

PROJEKTAS “LMLO ADVOKACIJOS IR FINANSINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS”

PROJEKTAS “MILDA: MOTERŲ INICIATYVA LIETUVOJE DEMOKRATIJAI AUGINTI”