Bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis projektas

Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje

Nr. SRF-FAV-2019-1-0387

2019 – 2022

Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų sporto asociacija

Projekto partneriai:

 • Lietuvos moterų lobistinė organizacija
 • Kauno rajono trečiojo amžiaus universitetas

Projekto tikslas – padidinti Kauno rajono mergaičių ir moterų sąmoningą įsitraukimą į reguliarias fizinio aktyvumo ir sporto veiklas per 2019-2022 metus.

Projekto metu išskirtinis dėmesys skiriamas įvairių amžiaus grupių moterų – Kauno rajono mergaičių, moterų ir senjorių fizinio aktyvumo skatinimui, reaguojant į tyrimais nustatytus faktus, jog moterų fizinis aktyvumas Lietuvoje nepakankamas, lyginant su vyrų ir su kitų demokratinių šalių moterų fiziniu aktyvumu.

Keliami uždaviniai:

 1. Motyvuoti Kauno rajono seniūnijų mergaites, moteris ir senjores dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose.
 2. Organizuoti fizinę veiklą ir su edukaciniais elementais Kauno rajono mergaitėms, moterims ir senjorėms.
 3. Stiprinti Kauno rajono seniūnijų moterų suvokimą apie fizinio aktyvumo naudą.
 4. Rengti ir pravesti sporto renginius, skirtus fizinio aktyvumo bei moterų lygių galimybių sporte ir kitose srityse skatinimui.

Tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti projekto metu bus atliekamos šios veiklos:

 • vykdomi edukaciniai sportiniai renginiai;
 • vykdoma reguliaraus fizinio aktyvumo programa su švietimo elementais mergaitėms, moterims ir senjorėms, kurios metu bus matuojami nustatomi sveikatai svarbūs rodikliai prieš ir po reguliarių treniruočių ciklo, taip pagrindžiant treniruočių naudą;
 • periodiškai vykdoma šeimų ir bendruomenės fizinio aktyvumo savaitgaliais veikla ir edukacija;
 • vykdomos paskaitos ir dialoginės grupės fizinio aktyvumo tema;
 • kuriamos, viešinamos ir aptariamos fiziškai aktyvių moterų sėkmės istorijų skaitmeninės prezentacijos;
 • rengiami sportuojančių mergaičių ir moterų pasirodymai ir edukacija fizinio aktyvumo bei lyčių lygybės klausimais viešose erdvėse.

Projektas vykdomas 12-oje Kauno rajono seniūnijų, 3 metus. Kasmet veiklos vykdomos 4 gretimose seniūnijose. Tikslinės grupės – nuo 12 metų mergaitės, moterys ir senjorės. Projekto reguliariose veiklose dalyvauja 360 dalyvių, kiekvienais metais po 120 Kauno rajono mergaičių ir moterų.

Tikimasi, kad dėl dalyvavimo projekto reguliaraus fizinio aktyvumo veiklose bent 80 proc. dalyvių pagerės fizinė bei psichinė sveikata. 70 proc. dalyvių bus nusiteikę tęsti fizinio aktyvumo veiklas savarankiškai ar sporto klubuose.

Kauno rajone per 2019-2022 reguliariai sportuos bent 360 mergaičių ir moterų, padidės jų sąmoningumas ir judėjimo poreikio mentalitetas, mergaitės ir moterys gebės sekti ir analizuoti savo kūno kompozicijos rodiklius, įpras dalintis savo gerąja sportine ir edukacine patirtimi su šeima aplinkiniais. Plačioji visuomenė, bent 2500 žmonių, atkreips dėmesį įsportuojančias moteris, moterų lygybės sporte ir kitose srityse klausimus, sužinos apie naujus Lietuvos moterų tyrimo duomenis, iliustruojančius teigiamus kūno determinančių pokyčius, atsirandančius pradėjus reguliariai sportuoti.

Projekto metu sukurtas ir Kauno rajone išbandytas moterų skatinimo reguliariai dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose modelis.

Modelio įgyvendinimas tris metus, taikant jį vis kitoms tikslinių grupių moterims, bei reguliariai vykdomas modelio įgyvendinimo monitoringas ir vertinimas leis ištobulinti modelį ir pateikti kaip pavyzdį Lietuvai.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje.

Susidomėjusius projektu, norinčius gauti daugiau informacijos apie mergaičių ir įvairaus amžiaus moterų fizinio aktyvumo naudą, diskutuoti apie kaip kryptingai ir taisyklingai užsiimti kasdienine fizine veikla kviečiame prisijungti prie projekto grupės FB.