Europos moterų lobistinės organizacijos 2024 m. ES rinkimų manifestas: Europa kryžkelėje

Europos moterų lobistinė organizacija (EWL) paskelbė savo 2024 m. ES rinkimų manifestą „Europa kryžkelėje. Vienodas moterų dalyvavimas visuose lygmenyse: taikos, klestėjimo ir visuomenės pokyčių sąlyga“. Šis dokumentas yra glaudaus EWL narių bendradarbiavimo rezultatas ir pristato EWL 2024–2029 m. Europos mandato viziją, taip pat būtinus žingsnius siekiant reikšmingų pokyčių moterų teisių ir moterų bei vyrų lygybės…

Pokalbis su Viktorija Čmilyte-Nielsen

Kviečiu klausyti pokalbio su šachmatininke, Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen apie jos ryšį su politika, savybes, kurios atsiskleidė šachmatuose ir politikoje bei santykį su visuomene.

Egle Juozapavičiene: nėra absoliučios duotybės mums. Yra pareiga, mūsų pareiga, pasirūpinti, kaip gyvenam.

Eglė Juozapavičienė, – visuomeninkė, vienijanti bendruomenes ir žmones veikti, savanoriauti, kurti tokią aplinką, kokios norisi aplinkui. Šiandien Eglė nesiskundžia užimtumu. Ji yra Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė, vietos bendruomenių organizacijų sąjungos vadovė dalyvaujanti įvairiuose bendruomenių renginiuose, projektuose, siekdama ne tik įkvėpti kitus bet ir pati kurti aplinką mažesniuose miesteliuose ir kaimuose.  Su Egle kalbamės…

Pokalbis su Dovile Šakaliene: Išmokau nubrėžti ribas: kur yra mano pareiga ir kur yra mano teisė.“

Dovilė Šakalienė, ilgametė seimo narė, žinoma dėl savo darbo smurto prevencijos ir vaiko teisių apsaugos srityje, anksčiau ilgą laiko tarpą dirbusi nevyriausybinėje organizacijoje, žmogaus teisių srityje. Ji  dalinasi apie tikrą patirtį būnant moterimi politike, dalykus, kurie skirtingų kadencijų metu keitėsi, o kurie vis dar išliko nepakitę, apie tai, kaip kartais išankstinės žmonių nuostatos ar dvigubi…

Smurtas prieš moteris su klausos negalia – atpažink

Smurtas aukų nesirenka. Smurto aukomis gali tapti bet kas – mokslininkai, ūkininkai, didmiesčių gyventojai ir žmonės iš vienkiemių, vyrai ir moterys. Visgi, kai kurios socialinės grupės dažniau patiria smurtą. Kaip žinia, moterys smurto aukomis tampa dažniausiai, štai Lietuvoje iš visų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiųjų, moterys sudaro virš 80 proc. Deja, bet moterų su negalia realybė…

Pokalbis su Jūrate Šeduikiene: „Šis darbas atvėrė akis.“

Jūratė Šeduikienė jau daugybę metų vadovauja Moterų informacijos centrui, įkurtam 1996 metais, kuris įvairiomis veiklomis siekia gerinti moterų padėtį visuomenėje. Tačiau Jūratės veikla iki prisijungiant prie nevyriausybinės organizacijos buvo susieta su darbu valstybiniame sektoriuje. Koks buvo jos kelias atvedęs į šią sritį, kokius skirtumus ji atrado tarp šių dviejų itin skirtingų sektorių ir ką jai…

Pokalbis su Virginija Jūrėniene: „Ką mums suteikė moterys kūrusios Lietuvą?“

Prof. Virginija Jūrėnienė, istorikė, Vilniaus Universiteto dėstytoja, mane sudominusi savo analize ir tyrinėjimais, kuriuose persipina istorija ir moterų dalyvavimas visuomeniniame gyvenime, politikoje. 2004 metais Virginija apsigynė daktaro laipsnį disertacija „Lietuvos moterų judėjimas XIX -XX amžiuje“. Pokalbyje būtent ir kalbamės apie moteris, dar ne taip seniai, tačiau ženkliai kitokioje Lietuvos visuomenėje, veikusias už moterų teises, lygybę…

Giedrė Purvaneckienė: visuomenė liberalėja, o moterys vis labiau linkusios slėpti patirtą seksualinę prievartą

Smurto prieš moteris problema Lietuvoje pradėta kelti atkūrus Nepriklausomybę. Pirmieji tyrimai buvo atlikti dar dvidešimto amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, tačiau visuomenė problemos mąstą įsisąmonino tik 2011 m. priėmus LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, nuo kurio prasidėjo sisteminė valstybinė pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms. Ir tik paskutiniaisiais metais pradėta kalbėti apie smurto problemas specifinėse grupėse,…

Tyrimo įžvalgos

LIETUVOS MOTERŲ LOBISTINĖS ORGANIZACIJOS NARIŲ ADVOKACIJA SIEKIANT MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO VIETOS IR NACIONALINIU LYGIU: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS. Tyrimo įžvalgos