Konferencija „Lietuvos Respublikos Seimas KITAIP“

[:LT]Maloniai kviečiame į konferenciją, skirtą Tarptautinei moterų solidarumo dienai. Konferencija rengiama pagal projektą „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti”, kurį remia Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo, NVO programa Lietuvoje Siekiame, kad tai būtų interaktyvi, diskusijas ir pamąstymus skatinanti konferencija, mobilizuojanti plačiąją visuomenę, valdžios atstovus bei partijų lyderius siekti lyčių lygybės bei didesnio moterų įsitraukimo į…

Įvyko paskutiniai advokatacijos ir lobistinių gebėjimų stiprinimo mokymai

[:LT]2016 m. vasario 19 – 20 d. Birštone įvyko jau paskutiniai  mokymai „Advokacijos ir lobistinių gebėjimų stiprinimas potencialioms LMLO narėms“.  Į mokymus atvyko moterų nevyriausybinių organizacijų atstovai iš įvairių Lietuvos regionų. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su projekto MILDA (Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti) pagrindinėmis idėjomis ir tikslais. Taip pat buvo aptarta LMLO (Lietuvos moterų…

Eitynės Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga

25-eri Lietuvos nepriklausomybės metai nedaug teatnešė pažangos lyčių lygybės srityje. Teismai vis dar priima smurtautojus išteisinančius sprendimus, pasmerkdami mus, moteris, myriop. Mes vis dar priverstos dirbti 38-ias papildomas darbo dienas, kad gautume atlygį, per metus vidutiniškai sumokamą vyrams. Visuomenės tvarumas užtikrinamas nusavinant mūsų darbą namuose, pilnaverčio poilsio, asmenybės ir profesinio augimo sąskaita, todėl skurdas Lietuvoje…

LMLO atlieka esamų įstatymų, susijusių su moterų ir vyrų lygybe, veiksmingumo pilietinę kontrolę

Nors Lietuvoje, atrodytų, kad yra puikiai sutvarkyta su moterų ir vyrų lygybe susijusi įstatyminė bazė, tačiau Lietuvos moterų lobistinė organizacija mato, kur dar įstatymus galima būtų pakoreguoti taip, kad moterų ir vyrų lygybė de facto būtų pasiekta greičiau. Projekto MILDA: MOTERŲ INICIATYVA LIETUVOJE DEMOKRATIJAI AUGINTI moterų ir vyrų lygybės konsultantai, bendradarbiaudami su projekto partnere iš…