[:LT]2016 m. vasario 19 – 20 d. Birštone įvyko jau paskutiniai  mokymai „Advokacijos ir lobistinių gebėjimų stiprinimas potencialioms LMLO narėms“.  Į mokymus atvyko moterų nevyriausybinių organizacijų atstovai iš įvairių Lietuvos regionų.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su projekto MILDA (Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti) pagrindinėmis idėjomis ir tikslais. Taip pat buvo aptarta LMLO (Lietuvos moterų lobistinė organizacija) bei Europinės moterų lobistinės organizacijos veikla.

Jūratė Puidienė pasakojo apie  Europinių bei nacionalinių lobistinių organizacijų sėkmės istorijas darant įtaką faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti.

DSC_2894

Apie 15-os metų Lietuvos patirtį JTO, CEDAW Komitete, bei 2014 m. Lietuvos moterų NVO sėkmes ir nesėkmes advokacijos ir lobistinėje veikloje kalbėjo Audronė Kisielienė.

DSC_3031

Artėjant vakarui prasidėjo praktiniai užsiėmimai. Grupėse buvo svarstomos ir diskutuojama apie tai, kaip pasiekti lygiaverčių moterų atstovavimą politikoje, kaip subalansuoti moterų ir vyrų dalyvavimą rinkoje bei kaip pasiekti lyčių lygybės integravimą į savivaldos strateginius planus. Maždaug po valandos vyko grupių pristatymai bei bendra diskusija.

Antra diena prasidėjo nuo Liudmilos Mecajevos, kuri pristatė, kaip keitėsi moterų ir vyrų lygybė įvairiose srityse.  Kiek vėliau įvyko apskrito stalo diskusija, kurioje buvo kalbama apie moterų ir vyrų nelygybės problematikos Lietuvoje šešias pagrindines sritis 2015-2016 metais. Taip pat mokymų metu grupėse dalyviai buvo skatinami surasti sprendimus prioritetinėse srityse ateinantiems 2016 – 2017 metams. Grupėse buvo aptartos tokios veiklos sritys kaip: smurto prevencija, prostitucijos prevencija, moterys sprendimų priėmime, institucinė parama lyčių lygybės srityje dirbančioms NVO  ir kt. Grupinius  darbus moderavo Audronė Kisielienė, Liudmila Mecajeva ir Jūratė Puidienė.

Taip pat mokymuose buvo aptarti praktiniai advokacijos ir lobistiniai gebėjimai rengti laiškus, deklaracijas bei kitas viešąsias akcijas, siekiant aktyvių politinių sprendimų moterų ir vyrų lygybės srityje. Dalyvės aktyviai dalyvavo sprendžiant įvairius moterų teisių klausimus, pateikė įvairiausių pasiūlymų ir pastebėjimų.  Daugiausiai diskusijų sulaukė įstatymo apie smurtą artimoje aplinkoje aptarimas. Nemaža dalis mokymų dalyvių pasidalino savo realiais pavyzdžiais ir patirtimis kada šio įstatymo neapibrėžtumas trukdė užtikrini moterų teisę sulaukti pagalbos susidūrus su moraliniu ar fiziniu smurtu artimoje aplinkoje.

DSC_3043

Viso dalyvės buvo pakviesti dalyvauti  konferencijoje, skirtą Tarptautinei moterų solidarumo dienai „Lietuvos Respublikos Seimas KITAIP“.

DSC_2891 DSC_3036 DSC_3037[:]