2014 m. gruodžio 7- 9 d., Briuselyje įvyko Europos moterų lobistinės organizacijos Smurto prieš moteris observatorijos ekspertų susitikimas. Šio susitikimo metu buvo diskutuojama su kokiomis kliūtimis susiduria šalys kovodamos su smurtu nukreiptu prieš moteris. Buvo aptarta esama situacija tiek Europos Sąjungoje bendrai, tiek kiekvienoje šalyje atskirai. Šiame susitikime dalyvavo ir Lietuvos moterų lobistinė organizaciją, kurią atstovavo Moterų informacijos centras su Rugile Butkevičiūte.

Kokiame kontekste gyvename ir su kokiomis problemomis susiduria Europos moterų lobistinė orgnizacija:

???????????????????????????????

  • Patriarchatas
  • Globalizacija
  • Skurdas ir ekonomikos nuosmūkis. Krizės metu vykdomos taupymo priemonės labiausiai paveikia moteris ir turi tiesioginę įtaką smurto prieš moteris didėjimui.
  • Klimato kaita
  • Migracija ir demografinė kaita
  • Senstanti visuomenė, mažos moterų pensijos
  • Naujųjų technologijų sukurtos naujos smurto formos (smurtas elektroniniuose tinkluose. Pvz: Italijoje vyras nužudė žmoną ir socialiniame tinkle parašė “ Nužudžiau ta k…”, šis įrašas sulaukė 200 mygtinkų “patinka” paspaudimų ir buvo pasidalintas net 300 kartų).

Įdomūs faktai:

Lietuva jau antrus metus neturi patvirtinto Lygių galimybių kontrolieriaus ir vis dar nėra ratifikavusi Stambulo konvencijos.

Europos Sąjungoje jaučiamas konservatyviųjų jėgų padidėjimas. Jos aktyviai priešinasi reprodukcinių teisių užtikrinimui. Pvz: Kroatijoje gydytojai kai kuriose ligoninėse atsisako atlikti nėštumo nutraukimo procedūras.

Turkija ratifikavo Stambulo konvenciją, kurios nuostatos buvo perkeltos į Turkijos Baudžiamąjį kodeksą, deja ekspertų teigimu šios nuostatos vis dar dažnai netaikomos.

Vokietija turi net kelis veiksmų planus prieš smurtą šeimoje, daugiau nei 350 moterų krizių centrų, kuriuose gali gyventi smurtą patyrusios moterys. Vokietijoje įkurta nacionalinė pagalbos nuo smurto šeimoje nukentėjusiems asmenims linija (linijos darbuotojai kalba įvairiomis kalbomis). Buvo priimti du nauji teisės aktai: prieš priverstines vedybas ir prieš moterų genitalijų žalojimą.

Portugalija ratifikavo Stambulo konvenciją, dabar vyriausybė ir NVO dirba tam, kad konvencijos nuostatos būtų įgyvendinamos realiai. Didžiausia problema, kad mažuose miestuose paslaugos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims vis dar nėra prieinamos.

Malta ratifikavo Stambulo konvenciją, vykdo jos nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus monitoringą.

Šiaurės Airija priėmė įstatyma, kuris kriminalizuoja sekso paslaugų pirkimą.

Škotijoje išrinkta nauja ministrė pirmininkė, (http://en.wikipedia.org/wiki/First_Minister_of_Scotland), kuri pirmą kartą šalies istorijoje sudarė ministrų kabinetą išlaikydama jame lygų lyčių balansą (50/50) ir skatino savo pavyzdžiu užsikrėsti kitas vyriausybes. Škotijoje vyriausybė remdamasi Stambulo konvencija rengia naują Nacionalinį planą prieš smurtą prieš moteris.

Šalys ratifikavusios Stambulo konvenciją nurodo, kad viena didžiausių problemų yra netikslus konvencijos teksto vertimas į nacionalines kalbas. Ekspertų nuomone, konvencijos teksto vertimas turi būti griežtai prižiūrimas ir kontroliuojamas. Jei nacionalinės NVO mato netikslumų konvencijos teksto vertime galima kreiptis tiesiai į instituciją prižiūrinčia Stambulo konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo procesus. Konvencijos vertimo netikslumus galėtų įvertinti Europos moterų lobistinės organizacijos Smurto prieš moteris observatorijos ekspertai.

Rumunijos smurto prieš moteris ekspertė įvardijo, jog jie susiduria su problema, jog paslaugas smurto artimoje aplinkoje paslaugas iš NVO perima valstybinės institucijos. Jas Rumunijoje kuruoja Lygių galimybių institucija. Ši institucija kuruoja milijoninius projektus susijusius su kova prieš smurtą prieš moteris, NVO nėra įtraukiamos į šiuos projektus, vietoj to partneriai yra policija ir net kariuomenė. Taigi lėšų paskirstymas yra neskaidrus ir neefektyvus, valstybinėse institucijose įsigalėjusi korupcija.

Nyderlanduose 2015 m. lapkričio 3 – 6 dienomis pirmą kartą Europoje vyks Pasaulinė moterų krizių centrų konferencija, registruotis galima jau dabar.

Pozityvūs pokyčiai, nauji įrankiai kovai su smurtu:

FRA tyrimas

Stambulo konvencija

EIGE tyrimas apie smurto prieš moteris kaštus

Europos Parlamento Moterų teisių komitetas

EWL susitikimo akimirkos