You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Smurtas aukų nesirenka. Smurto aukomis gali tapti bet kas – mokslininkai, ūkininkai, didmiesčių gyventojai ir žmonės iš vienkiemių, vyrai ir moterys. Visgi, kai kurios socialinės grupės dažniau patiria smurtą. Kaip žinia, moterys smurto aukomis tampa dažniausiai, štai Lietuvoje iš visų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiųjų, moterys sudaro virš 80 proc. Deja, bet moterų su negalia realybė dar liūdnesnė – jų tikimybė patirti smurtą yra net 2–5 karto didesnė nei kitų negalios neturinčių moterų. 

Negalia smurtautojo draugė

Moterys su negalia patiria visų rūšių smurtą, jų gyvenimus paliečia ekonominis, fizinis, psichologinis, seksualinis smurtas. Kartais smurtas atrodo kiek kitaip – smurtautojai išnaudoja negalią, pasitelkia kitokius smurtavimo būdus. Galima sakyti, kad smurtas prieš moteris su negalia turi savo specifiką, kuri priklauso nuo negalios tipo. Specifinį smurtą gali būti sunkiau pastebėti bei atpažinti. Šiame straipsnyje aptarsime smurtą prieš moteris su klausos negalia bei pagalbos teikimo ypatumus.

Specifinis smurtas prieš moteris su klausos negalia

 • Klausos aparato ar implanto atėmimas, sugadinimas.
 • Klausos negalios išnaudojimas siekiant išgąsdinti, netikėtai užklupti, sekti.
 • Rankų suvaržymas, atimant galimybę komunikuoti.

Pagalbos teikimas nukentėjusiems nuo smurto

Klausos negalią turinti Kassija Izatova mokymuose skirtuose Specializuotos kompleksinės pagalbos centro specialistams(-ėms), dalinosi, kad bendraujant su klausos negalia turinčiu žmogumi svarbios veido mimikos – jos turi būti itin ryškios ir raiškios. Taip pat mandagu rodyti pirštu, bandyti susikalbėti ženklais, jei nemokate gestų kalbos. Priimtina ir švelniai paliesti žmogaus su klausos negalia petį, norint atkreipti jo dėmesį. Nenustebkite, jei palies ir jus!

Šios žinios yra svarbios siekiant, kad pagalba nukentėjus nuo smurto būtų prieinama visiems ir jos teikimas būtų kokybiškas. Teikiant pagalbą ar paslaugą asmeniui su klausos negalia taip pat svarbu:

 •  Užtikrinti gestų kalbos vertėjo paslaugas;
 • Bendrauti tiesiogiai su asmeniu, o ne vertėju;
 • Neįsižeisti, jei informaciją reikės pakartoti;
 • Suteikti visą reikiamą informaciją;
 • Bendraujant nenusisukti, neužsidengti veido.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, vykdydama projektą „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“, parengė išsamų dokumentą, kuriuo vadovautis gali specialistai, teikdami pagalbą nukentėjusiems asmenims su negalia. Išsamias paslaugų teikimo rekomendacijas rasite puslapyje „Visų reikalas“.

Vertėjų paslaugos – nemokamos

Lietuvoje gestų kalbos paslaugos yra nemokamos. Jas teikia Lietuvių gestų kalbos vertimo centras. Paslaugas galite užsisakyti el. paštu info@vertimaigestais.lt, tačiau pasistenkite tai padaryti iš anksto.

Nemokamos vertimo paslaugos teikiamos ir „Skype“ programėlėje, kontaktus rasite čia.

Specializuota kompleksinė pagalba nukentėjus nuo smurto – prieinama visiems

Moterų informacijos centras, vykdydamas specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas, teikia konsultacijas smurto tematika ir gestų kalba. Konsultacijos kurtiesiems teikiamos nuotoliniu būdu – „Skype“ kontaktu SKPCpagalba, pirmadieniais 12-16 val.

Norintys gauti konsultaciją, privalo iš anksto užsiregistruoti el. paštu skpcregistracija@lygus.lt.

 • Laukelyje „Tema“ įrašykite „Konsultacija gestų kalba“.
 • El. laiške nurodykite savo vardą, pavardę, savo Skype vardą, pageidaujamą konsultacijos datą ir laiką.
 • Esant galimybei, laiške nurodykite klausimą ar temą, dėl ko kreipiatės.

Teikiant nuotolinę pagalbą, konsultacijoje dalyvauja ir vertėja(s).

Negalia niekada neturi būti kliūtis gauti pagalbą! Mokykis atpažinti smurtą, stabdyk dabar ir pasirūpink pagalbos prieinamumu.