Klaipėdos ir Telšių jaunimas sudalyvavo sąmoningumo kampanijoje apie lyčių lygybę

  2015 m. rugsėjo 24 dieną Kauno moters užimtumo ir informacijos centro darbuotuojos susitiko su Telšių, o rugsėjo 25  dieną su Klaipėdos jaunimu. Telšiuose susitikimas įvyko Žemaitijos kolegijoje, Telšių fakultete, o susitikimas su Klaipėdos apskrities jaunimu įvyko Klaipėdos vastybinėje kolegijoje. Susitikimų metu buvo diskutuojama apie lyčių lygybę. Šia diskusija siekiama didinti  jaunimo sąmoningumą apie tai,…

Įvyko pirmieji mokymai potencialioms LMLO narėms!

Sulig 1990 metais į Lietuvą plūstelėjusia demokratijos banga, ėmė kurtis ir pirmosios nevyriausybinės organizacijos. Dauguma jų – jau beveik dvidešimt metų atstovauja moterų interesus. Vis tiktai šiandien, nepaisant pilietinės visuomenės organizacijų pastangų, nevyriausybinių organizacijų kūrimosi ir veikimo tradicijos nebuvimas, patirties sklaidos, lobizmo ir advokacijos įgūdžių stoka, neretai šioms organizacijoms tampa kliūtimi imtis konkrečių veiksmų ir…