Sulig 1990 metais į Lietuvą plūstelėjusia demokratijos banga, ėmė kurtis ir pirmosios nevyriausybinės organizacijos. Dauguma jų – jau beveik dvidešimt metų atstovauja moterų interesus. Vis tiktai šiandien, nepaisant pilietinės visuomenės organizacijų pastangų, nevyriausybinių organizacijų kūrimosi ir veikimo tradicijos nebuvimas, patirties sklaidos, lobizmo ir advokacijos įgūdžių stoka, neretai šioms organizacijoms tampa kliūtimi imtis konkrečių veiksmų ir pasiekti efektyvių rezultatų moterų ir vyrų lygių galimybių srityje. Todėl projektas “MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti” yra gyvybiškai svarbus sėkmingam LMLO gyvavimui.

Šių metų rugsėjo 11 – 12 d.d., įvyko mokymai „Advokacijos ir lobistinių gebėjimų stiprinimas potencialioms LMLO narėms“. Į Birštone vykusius mokymus, suvažiavo moterų nevyriausybinių organizacijų atstovai iš įvairių Lietuvos regionų.

DSCF0719 1 2

Mokymų metu buvo pristatytas projektas „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratija auginti“. Supažindinta su šio projekto tikslais, pagrindinėmis veiklomis, poveikiu ir laukiamais rezultatais. Taip pat buvo pristatyta LMLO bei Europinės moterų lobistinės organizacijos tikslai bei veikla.

Pristatyta alternatyvinė ataskaita CEDAW Komitetui, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo Komiteto Rekomendacijoms Lietuvai dėl laikinųjų specialiųjų priemonių, užimtumo bei institucinių mechanizmų tobulinimo srityje, atsižvelgiant į tai, kad Komitetas Lietuvos paprašė atsiskaityti už institucinių mechanizmų stiprinimą skubos tvarka – jau 2016 m.

DSCF0712 4

Mokymai sudarė galimybę moterims, dirbančioms nevyriausybinėse organizacijose praplėsti žinias apie lobizmą ir advokaciją, atskleidė būdus kaip bendradarbiauti su vietine valdžia, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir sprendimų priėmimo lyčių lygybės politikos srityje bei kaip vystyti politinius dialogus.

3