Lietuvos moterų lobistinė organizacija užsibrėžė sustiprinti moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tam skyrė 60042 Eur. Per pirmuosius projekto „Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas” įgyvendinimo mėnesius aktyviai ruošiami pirminiai dokumentai, skirti organizacijos viešumui, skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti. Ypatingai svarbu, kad organizacija galės geriau dirbti tarptautiniu, europiniu ir nacionaliniu lygmenimis: pasiruoš planingai ir sistemingai rengti JT Visų…

Lietuvos moterų lobistinė organizacija įgyvendina projektą „Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas“

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas skirtas nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų instituciniam stiprinimui 2019 m. Projekto vertė:  60042 Eur.  Projektu siekiama stiprinti Lietuvos moterų lobistinės organizacijos (LMLO) institucinius gebėjimus efektyviai siekti faktinės moterų ir vyrų lygybės ir keliami šie tikslai: Didinti LMLO darbo efektyvumą moterų ir vyrų lygybės srityje, užtikrinant LMLO veiklos…

Lietuvos moterų lobistinė organizacija įgyvendina projektą „Planingas moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas – pažanga visuomenės gerovei“

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2018–2021 metams. Projekto tikslas yra prisidėti prie šių Programos tikslų: 1) vienodų moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje skatinimo, 2) proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas…