Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė tam skyrė 60042 Eur.

Per pirmuosius projekto „Moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas” įgyvendinimo mėnesius aktyviai ruošiami pirminiai dokumentai, skirti organizacijos viešumui, skaidrumui ir atskaitomybei užtikrinti.

Ypatingai svarbu, kad organizacija galės geriau dirbti tarptautiniu, europiniu ir nacionaliniu lygmenimis: pasiruoš planingai ir sistemingai rengti JT Visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo šešėlines ataskaitas, apsibrėš atstovavimo ir aktyvaus dalyvavimo Europinėje moterų lobistinėje organizacijoje principus, susikurs vidinės tvarkos aprašus dėl tarpusavio suderinamumo ir efektyvaus reagavimo principų, efektyviai veikiant viešosios politikos moterų ir vyrų lygių galimybių srityje. Rengs strategiją, sustiprės, į savo narių ratą pakviesdama kitas organizacijas, o taip pat apmokydama savo organizacijos narius.  

Projekto metu atnaujinsime projekto svetainę, kurioje savo veiklą galės viešinti organizacijos narės, talpinsime aktualijas apie moterų ir vyrų lygybės srities aktualijas. Jau dabar pravesti pirmieji mokymai „NVO įtaka skatinant moterų politinį aktyvumą bei lyderystę, siekiant svaraus moterų atstovavimo politikoje“, kuriose dalyvavo 20 LMLO organizacijos narių atstovių parodė, kad moterų organizacijoms trūksta bendrų platesnio mąsto išvažiuojamųjų renginių: kuriuose ne tik keliama kompetencija, keičiamasi patirtimi, bet ir kuriamos naujos idėjos, projektai.

Per II projekto ketvirtį tikslingai panaudoti 10562.04 Eur. Projektas jau įsivažiuoja, rengiamės kitiems mokymams, susitikimams ir renginiams.