ESF

Projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ *, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, tikslas – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti smurto formų atpažinumą, tobulinti šioje srityje dirbančių darbuotojų profesinę kompetenciją tuo pačiu didinant pagalbos smurto aukoms prieinamumą bei kokybę.

Projekto veiklos grindžiamos visuomenės apklausa dėl pagalbos teikimo galimybių bei moksliniu tyrimu dėl tokios pagalbos kokybės bei prieinamumo. Atsižvelgiant į esamą situaciją organizuojama informacinė kampanija, kurios uždavinys – kelti visuomenės nepakantumą smurtui, skatinti jo atpažinumą, keisti stereotipinį požiūrį į smurto aukas, viešinti specializuotos pagalbos centrų teikiamas pagalbą ir paslaugas smurto aukoms.  Siekiama padidinti smurto artimoje aplinkoje aukoms teikiamos pagalbos prieinamumą ir kokybę – organizuojami mokymai visų Lietuvos savivaldybių, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, dirbantiems smurto artimoje aplinkoje problematikos srityje. Pagalbos smurto aukoms kokybei užtikrinti organizuojami specialūs mokymai bei supervizijo specializuotos pagalbos centrų darbuotojams.  Siekiant įvertinti teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims kokybę bei prieinamumą ir parengti rekomendacijas dėl jų tobulinimo bus atliktos reprezentatyvios viešosios nuomonės apklausos ir mokslinis tyrimas. Taip pat rengiamos rekomendacijos dėl teikiamos pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims kokybės bei prieinamumo ir teikiamos SADM bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Viena kitą papildančios veiklos nuosekliai sieks pokyčio – išaugs visuomenės nepakantumas smurto artimoje aplinkoje apraiškoms, iki 83 proc. padidės žinomumas apie teikiamą pagalbą smurto aukoms visuomenėje ir kils pagalbos kokybė bei pagalbos teikėjų kompetencijos.

Nuorodos, susijusios su projekto sklaida

Smurtiniai santykiai kas penktuose namuose (2019 08 22)
Tarptautinė kampanija  (2019 11 25)
Stambulo konvencija (2019 12 09)
Ar gerovės valstybėje bus vietos moterų teisėms? (2019-12-13)
Prancūziškos pamokos (2019 – 12 -22)
Metų virsmo linkėjimai  (2019 12 27)
Pranešimas spaudai (2020-01-07)
V- diena (2020  02 13)
Ką darome ne taip?  (2020 02 26)
Su tarptautine moters diena  (2020 03 06)
Šiomis socialinės izoliacijos sąlygomis svarbu galvoti ir apie tuos, kurie patiria smurtą ir jaučiasi ypač nesaugiai  (2020 03 30)
Tylioji pandemijos auka  (2020 04 01)
Smurtas už uždarų karantino durų  (2020 04 09)
Už stiprias moteris! Būkime jomis, auginkime jas! Su motinos diena! (2020 05 02)
Radio laida (2020 06 22)
Laikas skelbti ypatingą padėtį (2020 09 18)
Gyvas pokalbis  (2020 09 25)
Škotija – sankcijos smurtautojui (2020 10 12)
Juodai baltas iššūkis  (2020 10 15)


* Projektą įgyvendina asociacija „Moterų informacijos centras“ kartu su partneriais Kauno apskrities moterų krizių centras, Visuomeninė organizacija „Moterų veiklos inovacijų centras“, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras; VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, Lietuvos moterų lobistinė organizacija ir Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius