25-eri Lietuvos nepriklausomybės metai nedaug teatnešė pažangos lyčių lygybės srityje. Teismai vis dar priima smurtautojus išteisinančius sprendimus, pasmerkdami mus, moteris, myriop. Mes vis dar priverstos dirbti 38-ias papildomas darbo dienas, kad gautume atlygį, per metus vidutiniškai sumokamą vyrams. Visuomenės tvarumas užtikrinamas nusavinant mūsų darbą namuose, pilnaverčio poilsio, asmenybės ir profesinio augimo sąskaita, todėl skurdas Lietuvoje turi moters veidą. Seimo radikalai kėsinasi į mūsų reprodukcines teises, reklamos paverčia sekso žaislais, o verslo struktūros toleruoja seksizmo, priekabiavimo ir patyčių kultūrą. Neskubama šalinti struktūrinių kliūčių, užkertančių kelią mums dalyvauti priimant sprendimus, nors moterys sudaro 54 proc. visų Lietuvos gyventojų. Mūsų balsai viešoje erdvėje užgniaužiami, nors 59 proc. visų daktaro laipsnį įgijusių žmonių Lietuvoje yra moterys.

Einame į gatves, nes pasak Edmund Burke, tam, kad blogi dalykai pasaulyje suvešėtų, pakanka to, kad geri žmonės nedarytų nieko. 2016 m. kovo 8-ąją Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga rengiame eitynes, kurios vyks Vilniuje. Kviečiame prisijungti visus pažangius ir neabejingus žmones, nevyriausybines organizacijas, valstybines įstaigas, profesines sąjungas, įvairius judėjimus. Gedimino prospektu žygiuosime nuo 13.30 – 14.00 val. nuo Katedros iki Seimo aikštės, nes mes tokios Lietuvos dukroms palikti negalime. O jūs?

KVIETIMAS:Kvietimas_į_eitynes