Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nevyriausybinių organizacijų projektas A, skirtas valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams 1.4, 1.7, 4.7, 4.8, 4.10, 5.3 ir 6.3 priemonėms įgyvendinti

Moterų ir vyrų lygybės skatinimas darbe, visuomenės gyvenime ir savivaldoje

Sutarties Nr. 2021-01-21 MVLGP-A00019

Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai

  • Moterų informacijos centras
  • Socialinių inovacijų fondas
  • Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Projektu siekiama skatinti moterų ir vyrų lygybę darbe, visuomenės gyvenime ir savivaldoje bei prisidėti prie  Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos  1, 4, 5 ir 6 uždavinių efektyvaus įgyvendinimo.

Projekto tikslas – tinkamai įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams 1.4, 1.7, 4.8, 4.10, 5.3 ir 6.3 papunkčių priemones, ir prisidėti prie Programos tikslų:

1) vienodų moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje skatinimo,

2) proporcingo moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas užtikrinimo

3) moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumo didinimo.

Projekto metu:

  • Atnaujinta Lygiausios darbovietės konkurso koncepcija ir organizuotas pilotinis 2021 m. konkursas.
  • Nuotoliniams mokymams pritaikyta programa su vaizdine medžiaga apie lyčių lygybės planavimą darbe ir pagal ją pravesti mokymai.
  • Pasiūlytas atnaujintas šeimos ir darbo pareigų derinimo modelis pandemijos konteksto sąlygomis. Pravesti iniciatyvų forumai profesinio ir asmenino gyvenimo pusiausvyra tema.
  • Parengtas ir išbandytas priemonių rinkinys apie vyrų įsitraukimą į lyčių lygybę.
  • Parengta duomenų bazė apie lyčių aspekto integravimo įvairiose srityse gerosios praktikos pavyzdžius.
  • Surengtas konkursas už geriausias lyčių lygybės priemones, suplanuotas ir įgyvendintas savivaldybės 2021 metų strateginiuose planuose.

Projekto vertė: 55 850 EUR.

Projektas įgyvendinamas: 2021 m.