Projekto koordinatorius

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO)

Projekto partneriai:

  • Moterų teisių asociacija (MOTA)
  • Viešoji įstaiga Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras (KSPPC)
  • Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras (TMUIC)
  • Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC)

Projektas #StabdykDabar! vienija Lietuvos moterų lobistinės organizacijos ir 4 aktyvias moterų organizacijų iš Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Kauno pajėgas ir resursus siekiant didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (toliau – SKPC) specialistus teikti pagalbą moterims turinčioms fizinę negalią ir/ar patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.

Projekto #StabdykDabar! tikslas – didinti teikiamos specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą, įgalinant Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų specialistus teikti pagalbą moterims.

Projekto metu bus išplėsta SKPC teikiama pagalba seksualinę prievartą patyrusiems, o fizinę negalią turintys asmenys įgis specializuotos kompleksinės pagalbos prieigą.

Projekto metu bus atlikta išsami situacijos analizė, išanalizuota užsienio šalių geroji patirtis, parengiamas ir įdiegiamas SKPC pagalbos teikimo modelis, pateiktos rekomendacijos atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios atstovams, socialiniams partneriams bei PVO. Viešinimo kampanija sustiprins problemos matomumą.

Įgyvendinamos veiklos:

  • padės pagrindus pagalbos moterims, turinčioms fizinę negalią ir/ar moterims, patiriančioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje, sistemos kūrimui, taip didindama parama žmogaus teisėms.
  • sustiprins SKPC specialistų gebėjimus analizuoti, organizuoti, planuoti ir priimti sprendimus teikiant pagalbą fizinę negalią turintiems ir/ar moterims patyrusioms seksualinę prievartą artimoje aplinkoje.
  • padidins informuotumą apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą.

Projektas įgyvendinamas 2021– 2023m.