Projekto Nr.  2019-1-LT01-KA204-060723

Pradžia: 01-11-2019
Pabaiga: 31-12-2021

http://godigital.lmlo.lt/

https://www.facebook.com/godigitalerasmusproject/
 • ES tyrimas „Moterys skaitmeniniame amžiuje“ (2016 m.) parodė, kad moterų skaitmeniniame sektoriuje dirba nepakankamai, nes jos sudaro tik 21,5% visų dirbančiųjų.
 • Skaitmeninio sektoriaus darbo vietų svarba ES pastaraisiais metais didėja, tačiau moterys nedrįsta rinktis darbą skaitmeniniame sektoriuje.
 • Viena iš priežasčių, kodėl moterys nesirenka mokytis kad įsidarbintų skaitmeniniame sektoriuje, yra apibūdinama kaip įkvėpimo ir pavyzdžių stoka.

Projektu siekiama

skatinti nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančias moteris įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.

Projekto tikslai

 • Didinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas motyvuoti mažesnių galimybių arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esančias moteris dalyvauti mokyme, kuris orientuotų jas įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.
 • Propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis informacinių skaitmeninių technologijų ir besimokančiųjų moterų įsidarbinimą, naudojant šias žinias.
 • Naudojant įsivertinimo įrankį bei skaitmeninį ženklelį pagerinti neformaliojo mokymosi kurso “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas” metu įgytų kompetencijų pripažinimą.

Tikslinės grupės

 • Suaugusiųjų švietėjai konsultantai  (120 projekto veiklų dalyvių )
 • Moterys (72 – projekto pilotinių mokymų dalyvių)

Intelektiniai produktai

O1 Suaugusiųjų švietėjų mokymo programa “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas”

O2   Įsivertinimo įrankis, skirtas suaugusiųjų švietėjo „Moterų įsidarbinimo STSD konsultanto“ kompetencijai pripažinti

O3   Atvirųjų švietimo išteklių rinkinys moterims “Kodėl man svarbu persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje”

Suaugusiųjų švietėjų mokymo programa “Moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultantas”.

 • Tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai.
 • Paskirtis – suteikti suaugusiųjų švietėjams konsultantų kompetencijas, reikalingas moterų, turinčių mažiau galimybių ar esančių nepalankioje situacijoje, skatinimui mokytis, siekiant įsidarbinti su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose (STSD).

Įsivertinimo įrankis, skirtas suaugusiųjų švietėjo „Moterų įsidarbinimo STSD konsultanto“ kompetencijai pripažinti

 • Tikslinė grupė – suaugusiųjų švietėjai.
 • Paskirtis – sudaryti galimybes pripažinti įgytas kompetencijas, naudojant įsivertinimo įrankį bei skaitmeninį ženklelį.

Įsivertinimo įrankį sudaro 30 suprogramuotų klausimų

Atvirųjų švietimo išteklių rinkinys moterims “Kodėl man svarbu persikvalifikuoti darbui skaitmeniniame sektoriuje”

 • Tikslinė grupė – moterys turinčios mažiau galimybių arba esančios nepalankioje socialinėje ar ekonominėje situacijoje.
 • Paskirtis:
  • Propaguoti moterų ir vyrų lygybę siekiant mokytis ir besimokančiųjų moterų įsidarbinimą su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose.
  • Suteikti aukštos kokybės mokymosi galimybes moterims, motyvuojant jas persikvalifikuoti darbui skaitmeninėms technologijomis susijusiuose

Tai novatoriško švietimo ir mokymosi projektas, siekiantis prisidėti prie moterų ir vyrų lygybės su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.

 • Sukurta ir pateikta kaip MOOC suaugusiųjų švietėjų mokymosi programa sudaro galimybę naudoti apverstos klasės mokymo modelį,
 • Įsivertinimo įrankis ir skaitmeninis ženklelis skatina  neformaliu būdų įgytų Moterų įsidarbinimo STSD konsultanto kompetencijų pripažinimą.
 • Projektu parodoma, kad moterys, turinčios mažiau galimybių ar esančios nepalankioje situacijoje gali būti motyvuotos sėkmingam įsidarbinimui su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.

Projekto rezultatai

 • Suburtose 5 nacionalinės vietos veiklos grupėse – virš  30 suinteresuotų asmenų.
 • Projekto veiklose – 120 suaugusiųjų švietėjų.
 • 72 moterys – pilotiniuose projekto mokymuose.
 • 80 asmenų – sklaidos renginiuose; 45 asmenys – baigiamojoje konferencijoje.

Projekto poveikis

 • Ne mažiau kaip 70% projekto dalyvių – suaugusių švietėjų padidins savo kompetencijas ir jiems bus suteiktas moterų įsidarbinimo su skaitmeninėms technologijomis susijusiuose darbuose, propaguojant moterų ir vyrų lygybę darbo rinkoje, konsultanto skaitmeninis ženklelis.
 •  Ne mažiau 60% nepalankioje padėtyje esančių moterų po konsultacijų  bus motyvuotos mokytis bei pasirengs veiksmų planus tolimesniems žingsniams siekiant įsidarbinti su skaitmeninėmis technologijomis susijusiuose darbuose.