Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nevyriausybinių organizacijų projektas, skirtas moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS NR. 2- MVLGP03015/2022

Startas lygiavertei karjerai

Projekto koordinatorius – Lietuvos moterų lobistinė organizacija

Projekto partneriai:

  • Lygių galimybių plėtros centras
  • Socialinių inovacijų fondas
  • Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

Projekto tikslas – skatinti moterų ir vyrų lygybę įgyvendinant priemones, skirtas segregacijai dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse mažinti.

Moterų ir vyrų ekonominė padėtis skiriasi. Ji nulemta darbo užmokesčio atotrūkio, kurį savo ruožtu lemia profesinė ir sektorinė, taip pat ir vertikalioji darbo rinkos segregacija pagal lytį. Merginos renkasi studijas, kurias baigę įgyja vadinamąsias „moteriškas“ specialybes, vaikinai – „vyriškąsias“. Segregacija dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse yra viena iš moterų ir vyrų nelygybės priežasčių, todėl būtina šią problemą spręsti kompleksiškai – tirti ir viešinti segregacijos dėl lyties priežastis, pasekmes ir problemas; keisti stereotipines nuostatas renkantis profesijas ar planuojant karjerą.

Projektu siekiama prisidėti prie lyčių lygybės de facto užtikrinimo, įgyvendinant priemones, skirtas segregacijai dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse mažinti.

Projekte veiklos yra skirtos:

1)  ištirti jaunimo grupei įtakos turinčius veiksnius renkantis tipines/netipines lyčiai studijas, profesijas, darbą, švietimo ir darbo srities ekspertų, dirbančių su jaunimu, įtaką tipiniams/netipiniams jaunimo pasirinkimas, parengti rekomendacijas dėl priemonių darbo rinkos segregacijai pagal lytį mažinti;

2)  stiprinti švietimo srities darbuotojų kompetencijas lyčių lygybės srityje, ypač šalinant lyčių stereotipus;

3)  šviesti vaikus ir jaunimą supažindinant su tipinių/netipinių studijų, profesijų, darbų pasirinkimo galimybėmis, poveikiu ir pasekmėmis bei skatinant juos rinktis netipinio lyčiai pobūdžio profesijas

4)  supažindinti visuomenę su segregacijos dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse problemomis, priežastimis ir pasekmėmis.

Projekto rezultatai:

1.1.  Atliktas kokybinis tyrimas skirtas identifikuoti faktorius, įtakojančius jaunimo pasirinkimus, renkantis specialybes ir profesijas, identifikuota švietimo ir darbo sričių darbuotojų, dirbančių su jaunimu, įtaka specialybių, profesijų, darbų pasirinkimams ir parengta tyrimo ataskaita.

1.2.  Parengtos rekomendacijos (švietimo ir darbo rinkos sričių ekspertams, darbuotojams dirbantiems su jaunimu, politikams) dėl priemonių švietimo ir darbo rinkos segregacijai pagal lytį mažinti.

1.3.  Parengtas ir pateiktas publikuoti moksliniame leidinyje mokslinis straipsnis, pagrįstas tyrimo duomenimis, parengtas ir pateiktas informaciniams portalams tyrimo duomenimis pagrįstas straipsnis skirtas informuoti visuomenę apie profesijų, specialybių pasirinkimų įtaką skirtingai moterų ir vyrų ekonominei padėčiai.

2.1   Sukurta mišraus mokymosi programa, skirta kelti švietimo srities darbuotojų kompetencijų lyčių lygybės ir nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus bei jų vaidmenis šeimoje ir visuomenėje klausimais.

2.2   Pagal sukurtą mišraus mokymosi programą pravesti mokymai 5 grupėms ir apmokyta 100 švietimo srities darbuotojų iš trijų projekte dalyvaujančių savivaldybių ( Alytaus, Kauno raj. ir Šilalės raj. ), kurie įgis gebėjimų tinkamai motyvuoti vaikus ir jaunimą rinktis profesijas ne pagal lytį, o pagal gebėjimus ir interesus.

3.1.  Parengta vaikų ir jaunimo švietimo renginių, siekiant supažindinti su netipinėmis lyčiai profesijomis ir paskatinti rinktis netipinio lyčiai pobūdžio profesijas, koncepcija, kuri ir ateityje galės būti naudojama neformaliajame jaunimo švietime.

3.2.  Pagal sukurtą renginių koncepciją pravesti 5 renginiai Alytaus, Kauno raj. ir Šilalės raj., kuriuose bendrai dalyvaus 150 vaikų ir jaunimo, kurie po renginių pradės vertinti savo profesijos ir karjeros galimybes pagal asmeninius interesus, o ne pagal lytį.

4.1.  Parengti ir publikuoti 2 straipsniai supažindinantys su segregacijos dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse problemomis, priežastimis ir pasekmėmis.

4.2.  Pravesta socialinė kampaniją internete jaunimui „Lygiavertis pasirinkimas“, ištransliuojant 6 žinutes.

4.3.  Sukurtas ir paviešintas internete iki 3 min. animacinis filmas apie nestereotipines profesijas.

4.4.  Sukurtas ir publikuotas iki 30 sek. videoklipas „Mano profesija – mano pašaukimas“.

5.     Sukurtų ir įvykdytų informacinių priemonių bei projekto viešinimo pagalba visuomenė supažindinta su segregacijos dėl lyties švietimo ir darbo rinkos srityse problemomis, priežastimis ir pasekmėmis.

Projekto vertė: 59 000 EUR.

Projektas įgyvendinamas: 2022 m.