taurages moteru uzimtumo ir informacijos centras

Vienas iš TMUIC prioritetų – gyventojų, ypač moterų, užimtumo didinimas, tuo mažinant socialinę atskirtį ir skurdą, atsižvelgiant  į vietos poreikius bei galimybes.  Centro veiklos  kryptys,  dėmesys per įvairius projektus yra  skirtas ir pilietinių  iniciatyvų  skatinimui, ( įvairiūs mokymai, apvalūs  stalai/ dskusijos,  seminarai,  akcijos,  konferencijos ir pan. ).

Didelį dėmesį  skiriame nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, teikiame jiems visakeriopą pagalbą, dirbame prevencijos srityse (   pvz. smurtas  prieš moteris, smurtas  ir  patyčios  jaunimo  tarpe, sveikatos, pilietiškumo, bendravimo,tolerancijos,  atsakomybės ir kt.). Siekiame, kad moterys mokytųsi visą gyvenimą, dirbame suaugusių švietimo, lyčių lygių galimybių visose gyvenimo srityse.

Centras siekia, kad visiems bendruomenės nariams būtų suteikta galimybė prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų,  prisidėti aktyviai kuriant Tauragės rajono ateitį, tuo pačiu ir valstybės gerbūvį.

KONTAKTAI:

Adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Tauragė

Tel.: +370 446 61565

El.paštas: taurage@moterscentras.w3.lt

Web: http://moterscentras.lt

 

 

 Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras

One of TWEIC priorities is to increase employment among the citizens, especially women thus reducing the social exclusion and poverty with respect to local needs and opportunities. The centre implements different projects giving also special attention to promotion of civil initiatives. TWEIC is also active in prevention of domestic violence and provision of support to survivors. The Centre promotes the lifelong learning among women and is active in the fields of adult education and ensuring equal opportunities in all spheres of life.

Contacts: V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Tauragė

Phone: +370 446 61565

Email:  taurage@moterscentras.w3.lt

Web: http://moterscentras.lt