Lietuvos demokratinės moterų kolegijos (LDMK) Klaipėdos skyrius  – Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos  teisinė forma – asociacija. Ji įkurta 1995 metais. Tai – savanoriška, savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti narius moterų švietimo, sveikatos, kultūros bei socialinėms problemoms spręsti. Savo veiklą grindžia narių savanoriškumo, lygiateisiškumo ir kolegialumo principais.

Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos tikslas – ugdyti moterų savimonę, pilietiškumą, bendruomeniškumą, pasitikėjimą savimi bei saviraišką, organizuojant įvairias, visuomenei naudingas veiklas, skleidžiant demokratiškumo, humanizmo bei lyčių lygių galimybių idėjas.

Apie mūsų veiklą galite rasti informaciją: http://www.facebook.com/ldmkks

tel.: +370 61610661,  Jūros g. 7, LT-92127 Klaipėda, Lietuva

Klaipėdos demokratinė moterų kolegija