Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras (MVIC) veiklą vykdo nuo 2002 m. Šiaulių mieste ir Šiaulių apskrityje.

MVIC yra savarankiška ir savanoriška organizacija, kurios tikslas – vykdyti prevencinę ir šviečiamąją veiklą smurto, žmogaus teisių apsaugos srityje, vykdyti švietimą moterų profesinio ir asmens ugdymo klausimais, skatinti moterų aktyvų dalyvavimą  ekonominėje ir politinėje plotmėje, skleisti informaciją apie pokyčius socialinės, ekonominės, pilietinės ir demokratinės visuomenės plėtros procese, propaguoti verslo filantropiją ir skatinti jos plėtrą, skatinti moterų ir vyrų bendradarbiavimą, įgyvendinant lygiateisiškumo principus, kuriant nepakantumo smurtui aplinką.

Nuo 2004 m. MVIC projektus vykdo smurto mažinimo, prevencijos bei  pagalbos smurto aukoms teikimo srityse.