logoSocialinių inovacijų Fondas – organizacija įgyvendinanti socialines inovacijas kuriant socialines klasterius, tokiose srityse kaip žmogaus teisių apsauga, smurto pries moteris bei prekybos žmonėmis ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas, socialinė gerovė darbo vietoje, darbas ir švietimas, sveikatos apsauga, tautinių mažumų integravimas į visuomenę ir kitose visuomenės interesų ir visuomenės naudos srityse. Mūsų misija – užtikrinti lygias galimybes socialinėje atskirtyje esantiesm asmenims per socialines inovacijas ir švietimą.

KONTAKTAI

Adresas: Savanorių pr. 1, Kaunas

Tel.: (8-37) 206575

El.paštas: sif@lpf.lt

Web:  www.lpf.ltSocialinių inovacijų fondas

The Social Innovation Fund is seeking for implementation of social innovations through the creating social clusters in the fields of protection of human rights, prevention of violence against women, trafficking and drugs abuse, promotion of gender equality and equal opportunities, social welfare and well-being at workplaces, work and education, health care, integration of ethnic minorities into society and other fields of public interest and benefit.

Contacts: Savanorių pr. 1, Kaunas

Phone: (8-37) 206575

Email: sif@lpf.lt

Web:  www.lpf.lt