[:LT]Moterų centras "Ievos namai"

Utenos Moterų centras“Ievos namai“ (toliau) MC įkurtas 1999m. padėti spręsti moterų socialines, ekonomines, pedagogines problemas, suteikti pagalbą moterims patiriančioms smurtą bei socialinę atskirtį, siekti lygių galimybių įgyvendinimo. Šio centro veikla yra įvairi – kultūrinė, švietėjiška, konsultacinė, informacinė, mokomoji. Centras turi virš 10 metų patirtį dirbant su smurtą patiriančiomis moterimis. MC moterys lankėsi Paryžiaus, Berlyno, Milano ir Romos moterų, patiriančių smurtą artimoje aplinkoje, centruose, kur susipažino su tokių centrų veikla, kasdieniu jų darbu, išklausė paskaitų ciklą, pasisėmė daug patirties, kurią naudoja savo NVO veikloje. Moterų centro pagrindinis siekis padėti moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje, apjungti moteris į bendruomenes, skatinti bendruomeninių organizacijų veiklą, stiprinti jas ir kartu su kitomis NVO kovoti prieš smurto didėjimą apskritai Lietuvoje ir konkrečiai Utenos kaimiškose vietovėse.

[:]