[:LT]Panevėžio miesto politikių klubas "Veiklios moterys"

Panevėžio politikių klubas „Veiklios moterys“ (teisinę forma – asociacija) įkurtas 2006 m. kovo 7 d. Veikloje dalyvauja 50 narių iš 8 mieste ir rajone veikiančių politinių partijų bei nepartinės aktyvios moterys.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  •  Aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, telkti Panevėžio politinių partijų narius bei nepartinius aktyvius žmones bendrai veiklai;
  • Sujungti klubo narius draugystės, geros bičiulystės ir savitarpio supratimo ryšiais;
  •  Organizuoti renginius, susirinkimus ir pan. visais visuomenę dominančiais klausimais;
  • Skatinti kitiems padėti nusiteikusius žmones daryti tai be atlygio, laikytis aukštų etikos normų savo profesinėje, ūkinėje – komercinėje veikloje, visuomeniniuose darbuose ir asmeniniuose siekiuose;
  •  Formuoti ir ugdyti narių pilietiškumą ir tautinę savimonę;
  •  Bendradarbiauti su panašiais klubais, dalintis patirties ir idėjų sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
  • Užsiimti labdaringa (filantropine) veikla.

VEIKLA

Dalyvaujama vyriausybinio lygio susitikimuose, Europos savanorystės maratonuose, edukacinėse programose, projektinėje veikloje, seminaruose, konferencijose, radijo ir TV laidose, skaitomi pranešimai. Daug dėmesio skiriama sveikos gyvensenos propagavimui bei tautinių mažumų atstovų jungimui bendrai veiklai. Organizuojami įvairūs susitikimai, bendraujama su įžymiais lektoriais ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio, diskutuojama socialiniais, kultūriniais bei politiniais klausimais, daug keliaujama. Klube moterys pagal pomėgius gali save realizuot projektinėje, viešųjų ryšių, socialinėje, politinėje bei kultūrinėje veikloje.Tradiciniais tapo renginiai, skirti Tarptautinei šeimos dienai paminėti, padėkų vakarai miesto ir rajono gyventojams, labdaros vakarai – aukcionai, skirti talentingiems ir gabiems mokiniams bei onkologinėmis ligomis sergantiems ligoniams paremti. Lankomos moterys pataisos namuose, kūdikių ir vaikų globos namų ugdytiniai, senelių ir pensionatų gyventojai. Teikiama parama daugiavaikėms šeimoms, diabetu sergantiems vaikams, jauniems poetams. Remiama dokumentinių filmų, knygų leidyba, prisidedama prie masinių renginių rėmimo ir organizavimo. Kasmet prisijungiama prie Rožinio kaspino organizuojamų renginių. Premijuojami geriausių mokinių rašiniai. Daugiavaikių šeimų vaikai vežami į ekskursijas, geriausiems miesto pradinukams dovanoti bilietai į operetes, o vyresniems – į spektaklius. Teikta psichologinė pagalba moterims, patyrusioms smurtą ir patyčias, inicijuotas peticijų pasirašymas[:]