logo

179997_128222153914938_124436980960122_162337_6370616_n[2]Draugija dirba su moterų migrančių integracija Lietuvoje. Tai skėtinė organizacija, kuri vienija 9 organizacijas. Mūsų misija yra padėti moterims migrantėms integruotis į Lietuvos visuomenę, ugdant ir skatinant jų verslumą, savitarpio pagalbą, mentorystę, didinant jų informuotumą Lietuvos teisinio ir socio-ekonominio konteksto pažinimą.

Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija yra Moterų migrančių Europinio tinklo „European Network of Migrant Women“ narė.

KONTAKTAI:

Adresas: Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius

Tel.: +370 698 74927

El.paštas: urman@migrants.lt

Web: http://www.migrants.lt/Lietuvos etninių grupių moterų verslininkių draugija

The organisation is involved in activities promoting migrant women integration in Lithuania. Our mission is to provide migrant women with support to facilitate their integration process in the society of Lithuania through promotion of their entrepreneurship, offering them mutual assistance, mentoring, raising their awareness about Lithuanian legal and socio-economic context. Businesswomen Organization Of Lithuanian Ethnic Groups is a member of European Network of Migrant Women.

Contacts: Raugyklos g. 25, LT-01140 Vilnius

Phone: +370 698 74927

Email: urman@migrants.lt

Web: http://www.migrants.lt/