Untitled-2Asociacija kaupia ir skleidžia žinias apie įžymias Lietuvos moteris, dalyvauja švietėjisškoje veikloje, kultūros, jaunimo auklėjimo bei aplinkosaugos klausimais, skatina moteris dirbti intelektualinį darbą, tobulėti profesinėje srityje, įtakoti vyriausybės instancijas ir savivalsybes priimti palankius sprendimus, susijusius su lygių galimybių, moterų veiklos, jų sveikatos ir buities problemomis. Asociacija remia aukštąjį išsilavinimą, turinčių moterų tarptautinį bendradarbiavimą, jų siekius dalyvauti valstybinių ir visuomeninių organizacijų veikloje.

 

KONTAKTAI: Gedimino g. 43, Kaunas

Tel: 8-688-39781

El.paštas: daliapo@kaunas.mvb.lt

Web: www.luma.lt/ 

Untitled-2

National organisation (non-governmental organisation) works in the area of improving the status of women in Lithuania with the regards to women employment issues. It aims is to represent Lithuania’s women in international organisations; support culture and education; collects and disseminates material about Lithuania’s prominent women; encourages women’s intellectual work and their professional development as well encourages women to lobby the governmental institutions and municipalities for decisions in favour of equal opportunities, women activities and issues related with their health and daily life. Association supports international cooperation of women having higher education as well their aspiration to participate in activities of state and public organizations.

Contacts: Gedimino g. 43, Kaunas

Phone: 8-688-39781

Email: daliapo@kaunas.mvb.lt

Web: http://www.luma.lt/