Jmuic_logo2Esame organizacija , kuri  dirba šviesdama visuomenę  lyčių lygybės klausimais nuo 2001 metų. Mūsų misija – moterų integracija į darbo rinką bei socialinį gyvenimą remiantis lyčių lygiateisiškumu. Centras yra NVO koalicijos Moterų teisėms ginti narys, bendrauja su įvairiomis šalies NVO, organizuoja įvairius mokymus bedarbėm moterim, konsultuoja moteris nukentėjusias nuo smurto.

KONTAKTAI:

Adresas: Mokyklos g. 20, Jurbarkas

Tel.: 8-698-19447

El.paštas: adonijole@gmail.comjurbarkas@moterucentrai.ltJurbarko moterų užimtumo informacijos centras

The Centre is a member of NGO Coalition for protection of Women Rights and collaborates with different Lithuanian  non-governmental organisations. It organises a wide range of trainings for unemployed women and provides counceling for women who are survivors of domestic violence.

Contacts: Mokyklos g. 20, Jurbarkas

Phone: 8-698-19447

Email: adonijole@gmail.comjurbarkas@moterucentrai.lt