[:LT]einc1

VŠĮ „Europinių inovacijų centras“  (EINC) –  siekia įgyvendinti socialines inovacijas tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, socialinės apsaugos ir rūpybos, darbo, švietimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sveikatos priežiūros, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, sporto, meno, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. EINC dirba vietiniame bei europiniame lygmenyje.

EINC tai pat dalyvauja tarptautiniuose projektuose, rengia tarptautinius seminarus, organizuoja mokomuosius – pažintinius vizitus, aktyviai dalyvauja kitose švietimo veiklose, talkina socialiniams partneriams rengiant tyrimus socialiniais bei švietimo klausimais.

 KONTAKTAI:

Adresas:  Žemaičių g. 31-314, LT-44175, Kaunas

Tel.: +370 37 208 331, +370 615 78 501

El.paštas: info@einc.lt

Web: http://www.einc.lt/

 [:en]Europinių Inovacijų centras

It is a non-profit public institution which aims to implement social innovations in the fields of international cooperation, protection of human rights, social security and care, employment, education, non-formal and civil trainings, health care, integration of minorities, fostering of culture, religious and ethical values, science and professional advancement, sport, art, environmental protection and other spheres that are recognized as disinterested and valuable for the society. EINC is active at national and European levels. It is also involved in international project work, organizes international seminars, study visits. EINC is actively engaged in other education activities and offers its support to social partners in researches on social and education related issues.

Contacts: Žemaičių g. 31-314, LT-44175, Kaunas

Phone: +370 37 208 331, +370 615 78 501

Email:  info@einc.lt

Web: http://www.einc.lt/[:]