DSCF0619Kretingos moterų IMC yra viena iš stipriausių Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų, kurios misija – gerinti Kretingos rajono moterų ekonominę ir socialinę padėtį, skatinant lyčių lygybės principų įgyvendinimą, stereotipinių požiūrių keitimą, verslo iniciatyvas ir visuomeninę saviraišką, organizuojant švietėjišką ir mokomąją veiklą bei suteikiant reikalingų žinių ir įgūdžių. Kretingos moterų IMC siekia padėti Kretingos rajono moterims, norinčioms pagerinti savo ekonominę ir socialinę padėtį, įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių bei skatinti jų aktyvumą ir savarankiškumą užtikrinant asmeninę ir šeimos gerovę.

KONTAKTAI:

Adresas: Vilniaus g. 18, LT-97104 Kretinga

Tel.: 8 445 78024, 8 605 82331

El.paštas.: kretingosmoterys@gmail.com

Web: www.kmimc.lt

 Kretingos moteru info ir mokymo centras

The Centre seeks to improve economic and social situation of women in Kretinga region. It promotes gender mainstreaming, change of stereotype thinking, supports business initiatives and social self-expression through education and training as well provision of all necessary knowledge and skills.

Contacts:  Vilniaus g. 18, LT-97104 Kretinga

Phone: 8 445 78024, 8 605 82331

Email: kretingosmoterys@gmail.com

Web: www.kmimc.lt