Projektas, skirtas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams 1.2, 1.14, 1.18, 4.1, 6.1, 6.3 ir 7.3 priemonėms įgyvendinti 2017 metais.

Projekto koordinatorius: Lietuvos moterų lobistinė organizacija, Lietuva.

Finansavimo šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tinkamai įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos įgyvendinimo Veiksmų plano 2015–2017 m. 1.2, 1.14, 1.18, 4.1, 6.1, 6.3, 7.3 priemones, skirtas moterų ir vyrų lygybei skatinti: organizuoti teminius mokymus, konsultacijas ir renginius bei ruošti informacinę medžiagą, skirtą moterų ir vyrų lygybei skatinti darbo rinkoje ar darbovietėse, siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas ir didinant moterų bei vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.

POLITIŠKAI AKTYVIOS MOTERYS – APSKRITOJO STALO DISKUSIJOJE “MOTERIS – POLITIKOJE” (Straipsnis)

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI (Lankstukas)