Projektas skirtas Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2015–2017 metams 4.9 priemonei gyvendinti 2017 metais.

Projekto koordinatorius: Socialinių inovacijų fondas, Lietuva.

Projekto partneris: Lietuvos moterų lobistinė organizacija.

Finansavimo šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių moterų ir vyrų lygybės srityje, pajėgumus atlikti savo funkcijas siekiant moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo de facto visose gyvenimo srityse. Siekti, kad būtų įgyvendinta moterų ir vyrų lygių galimybių nuostata: įstatymų nustatyta tvarka remti ir šviesti nevyriausybinių organizacijų nares, dirbančias moterų ir vyrų lygybės srityje, siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimą Lietuvoje.