LMLO yra asocijuotas partneris Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos koordinuojamame projekte

Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui

Plačiau: http://lygybe.lt/lt/teisinesbazestobulinimas