2016 01 20 Utenoje vyko dar vieni mokymai Nevyriausybinių organizacijų atstovams ir nariams, norintiems gilinti lobistinius ir advokacinius gebėjimus siekiant praktinio moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo. Mokymuose dalyvavo 21 žmogus iš 9-ių NVO, kurių tarpe buvo dalyvių ir iš Vyrų krizių centro. Mokymų metu atkreiptas dėmesys į vyrų įsijungimą, sprendžiant moterų ir vyrų lygybės klausimus. Dalyviai buvo skatinami ieškoti sprendimų, kurie padėtų užtikrinti lygybę švietimo, darbo, politikos bei užimtumo srityse remiantis CEDAW rekomendacijomis. Taip pat diskutuota, vyrų krizių centrų galimybės tapti LMLO nariais. Aptartas galimas vyrų krizių centrų indėlis ir būdai, kuriais jie galėtų prisidėti prie problemų sprendimo, lygybių užtikrinimimo bei dalyvautų teikiant kritinius pastebėjimus CEDAW Kominitetui.

FullSizeRender1

Nagrinėjant CEDAW rekomendacijas mėginta giliau pažvelgti į kaimo moterų problemas. Moterys gyvenančios kaime dažnai susiduria su kliūtimis ieškant darbo, skurdžia gyvenamaja aplinka, sudėtingu prieinamumu prie gydymo įstaigų irkt. Todėl, mokymų metu buvo stengiamasi rasti sprendimo būdus, kaip būtų galima pagerinti moterų gyvenimą kaimą. Taip pat mokymų metu analizuota stereotipų kaitą, moterų ir vyrų nelygybę švietimo srityje, o ypatingai į vyrų trūkumą ikimokyklinėse įstaigose bei mokyklose – Lietuvoje mažiau nei 20 proc. vyrų dirba švietimo srityje. Dalyviai dėkojo ir išreiškė norą tęsti mokymus lyčių lygybės tematika.IMG_3480

FullSizeRender11