Vos tik Lietuvai išsivadavus iš Sovietų sąjungos ir tapus nepriklausoma valstybe į šalį plūstelėjo demokratijos banga, kuri sukūrė palankią terpę kurtis pirmosioms Nevyriausybinėms organizacijoms. Dauguma Nevyriausybinių organizacijų veikia jau daugiau nei penkiolika metų. Tačiau, nepaisant gana ilgo veikimo laiko bei pilietinių pastangų – organizacijoms trūksta lobizmo ir advokacijos žinių bei kitų kompetencijų. Taip pat ne ką mažiau pastebima ir opi problema – stipriai juntamas atotrūkis tarp NVO ir valdžios institucijų. Pastarųjų įsitraukimas, parama bei skiriamas dėmesys NVO ženkliai per mažas, kad organizacijos galėtų sėkmingai vykdyti savo veiklas ir įgyvendinti tikslus. Tai pastebima ir konkrečiai Lietuvos moterų lobistinėje organizacijoje, siekiančioje efektyvių rezultatų moterų ir vyrų lygių galimybių srityje.
Todėl norint pakeisti susidarusią situacija ir gimė projektas: „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“. Vienos iš projekto veiklos tikslai kompleksiniai: suteikti trūkstamų žinių ir kompetencijų, paskatinti nebijoti veikti ir kurti, būti aktyviomis, savarankiškomis bei pilietiškomis Nevyriausybinėmis organizacijomis.

CVB

2016 – ųjų metų sausio 22 – 23 dienomis įvyko projekto: „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“ mokymai. Mokymai vyko Birštone, į mokymus atvyko potencialių NVO atstovai iš įvairių Lietuvos regionų. Mokymai prasidėjo nuo Kauno moters užimtumo centro direktorės Jūratės Puidienės kalbos, kurioje ji pristatė projektą , mokymų tikslus bei siekiamus rezultatus. Taip pat Kauno moters užimtumo centro direktorė papasakojo LMLO ir Europinės moterų lobistinės organizacijos tikslus, ir veiklą, kokie tarp šių organizacijų skirtumai ir panašumai bei pateikė keletą sėkmės istorijų, kurios padarė įtaką faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti.
Po direktorės įžanginės kalbos ir pristatymo, mokymus tęsė socialinių inovacijų fondo narė Liudmila Mecajeva, daugiau nei 15 metų dirbusi JTO, CEDAW Komitete. Ji papasakojo apie 2014 metais pateiktą alternatyvią ataskaitą CEDAW Komitetui: Lietuvos moterų NVO sėkmes ir nesėkmes advokacijos ir lobistinėje veikloje. Taip pat išanalizuoti CEDAW Komitete pasiekti rezultatai.
Artėjant vakarui prasidėjo praktiniai užsiėmimai. Grupėse buvo svarstomos ir diskutuojama apie tai, kaip pasiekti lygiaverčių moterų atstovavimą politikoje, kaip subalansuoti moterų ir vyrų dalyvavimą rinkoje bei kaip pasiekti lyčių lygybės integravimą į savivaldos strateginius planus. Maždaug po valandos vyko grupių pristatymai bei bendra diskusija.

DSCF1036XSDFG

Antra diena prasidėjo nuo Liudmilos Mecajevos, kuri pristatė, kaip keitėsi moterų ir vyrų lygybė įvairiose srityse. Kiek vėliau įvyko apskrito stalo diskusija, kurioje buvo kalbama apie moterų ir vyrų nelygybės problematikos Lietuvoje šešias pagrindines sritis 2015-2016 metais. Taip pat mokymų metu grupėse dalyviai buvo skatinami surasti sprendimus prioritetinėse srityse ateinantiems 2016 – 2017 metams. Grupėse buvo aptartos tokios veiklos sritys kaip: smurto prevencija, prostitucijos prevencija, moterys sprendimų priėmime, institucinė parama lyčių lygybės srityje dirbančioms NVO ir kt. Grupinius darbus moderavo Audronė Kisielienė, Liudmila Mecajeva ir Jūratė Puidienė.
Mokymams artėjant į pabaigą dalyviai buvo supažindinti su tuo, kaip reiktų rengti laiškus, deklaracijas bei kitas viešąsias akcijas, siekiant aktyvių politinių sprendimų moterų ir vyrų lygybės srityje. Taip pat aptartos galimybės tapti LMLO narėmis, priėmimas vyks jau šių metų kovo 8 dieną. Įvertinti ir aptarti dviejų dienų mokymai ir įteikti pažymėjimai dalyvavusiems.
Šie mokymai sudarė puikias galimybes dirbantiems NVO praplėsti žinias apie lobizmą ir advokaciją, atskleidė sprendimo būdus, kaip derėtų bendradarbiauti ir kurti santykius su valdžios institucijomis, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir sprendimų priėmimo lyčių lygybės politikos srityje bei kaip vystyti politinius dialogus, kad liktum suprastas ir išgirstas. Taip pat mokymai buvo patirtis, kuri paskatino kritiškai pažvelgti į Lietuvos NVO ir kitų institucijų veiklas bei ieškoti, kaip būtų galima sustiprinti problemiškiausias sritis, kad išnyktų nelygybė tarp vyrų ir moterų.
DCFVGBHN

DSCF1037XCVBN

DSCF1042DCFVGHJ

DSCF1044CVBN

SDFGH

X

XCVBN