2015 m. gruodžio 11 – 12 d. Birštone įvyko dar vieni mokymai „Advokacijos ir lobistinių gebėjimų stiprinimas potencialioms LMLO narėms“. Į mokymus atvyko moterų nevyriausybinių organizacijų atstovai iš įvairių Lietuvos regionų.
Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su projekto MILDA (Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti) pagrindinėmis idėjomis ir tikslais. Taip pat buvo aptarta LMLO (Lietuvos moterų lobistinė organizacija) bei Europinės moterų lobistinės organizacijos veikla.
(LMLO) valdybos pirmininkė, Kauno moters užimtumo informacijos centro (KMUIC) direktorė, Jūratė Puidienė pasakojo apie Europinių bei nacionalinių lobistinių organizacijų sėkmės istorijos darant įtaką faktinei moterų ir vyrų lygybei pasiekti.
Apie 15-os metų Lietuvos patirtį JTO, CEDAW Komitete, bei 2014 m. Lietuvos moterų NVO sėkmes ir nesėkmes advokacijos ir lobistinėje veikloje kalbėjo Audronė Kisielienė.
Taip pat mokymuose buvo aptarti praktiniai advokacijos ir lobistiniai gebėjimai rengti laiškus, deklaracijas bei kitas viešąsias akcijas, siekiant aktyvių politinių sprendimų moterų ir vyrų lygybės srityje. Dalyvės aktyviai dalyvavo sprendžiant įvairius moterų teisių klausimus, pateikė įvairiausių pasiūlymų ir pastebėjimų. Daugiausiai diskusijų sulaukė įstatymo apie smurtą artimoje aplinkoje aptarimas. Nemaža dalis mokymų dalyvių pasidalino savo realiais pavyzdžiais ir patirtimis kada šio įstatymo neapibrėžtumas trukdė užtikrini moterų teisę sulaukti pagalbos susidūrus su moraliniu ar fiziniu smurtu artimoje aplinkoje.
Taip pat buvo aptarta Kovo 8-osios eisenos judriausia Vilniaus gatve idėja, kuri susilaukė įvariausių reakcijų, vienos dalyvės teigė, kad pasirinkta data gali suklaidinti visuomenę, kitos ją palaikė. Vienbalsio pritarimo ir plojimų sulaukė „ Seimas kitaip“ idėja, kurios metu Kovo 8-ają Seimo kėdes užims nusipelniusios Lietuvos moterys.

20151211_130603 20151211_130825 DSCF0954 DSCF0965 DSCF0966 DSCF0972 DSCF0974 DSCF0978 DSCF0981 DSCF0983 DSCF0985 DSCF0987 DSCF0990 DSCF0996 DSCF0997