2015 m. gruodžio 16 d. Panevėžio savivaldybės II a. salėje (Laisvės a. 20) Nevyriausybinės organizacijos gilino advokacinius gebėjimus siekiant praktinio moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo. Dalyviai buvo skatinami naudotis CEDAW rekomendacijomis, siekiant moterų teisių ir lygių galimybių užtikrinimo įvairiose srityse: švietime, politikoje, užimtume.
Buvo atkreiptas dėmesys, jog CEDAW turi būti pristatoma platesniam visuomenės sluoksniui. Ypatingas dėmesys – naujai susikūrusioms NVO taryboms savivaldybėse, nes lyčių lygybė, kaip horizontalus prioritetas, yra svarbi visuose veiksmuose. Kitas svarbus akcentas – į moterų ir vyrų lygybės mokymus pritraukti daugiau vyrų, nes su moterų ir vyrų nelygybės problemomis susiduria ne tik moterys ir vyrai.
DSCN4427 (1)