2015 m. spalio 21 d. dieną Marijampolės apskrities moters veiklos centre nevyriausybinės organizacijos gilino advokacinius gebėjimus siekiant praktinio moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo. Mokymus vedė moterų ir vyrų lygybės ekspertės Liudmila Mecajeva ir Audronė Kisielienė. Jos skatino dalyves  naudotis CEDAW rekomendacijomis, siekiant moterų teisių ir lygių galimybių užtikrinimo įvairiose srityse: švietime, politikoje, užimtume.  Akivaizdžias pavyzdžiais buvo parodyta, kad CEDAW yra galingas ir nepamainomas įrankis siekiant moterų pažangos. Tai, kas yra įrašoma CEDAW rekomendacijose Vyriausybei – anksčiau ar vėliau nuguls įstatymuose, potvarkiuose, nutarimuose ir realiuose Vyriausybės veiksmuose. Todėl ir yra labai svarbu, kad organizacijos, susivienijusios po Lietuvos moterų lobistinės organizacijos vėliava, teiktų kritinius pastebėjimus CEDAW Komitetui, o vėliau atidžiai stebėtų, kaip Vyriausybė įgyvendina CEDAW Komiteto Rekomendacijas.

Pavyzdžiui, mokymuose buvo atkreiptas dėmesys, kad vis dar neatsižvelgta į CEDAW rekomendaciją „pakeisti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą įtraukiant privalomuosius lygybės planus, kuriuos vykdys viešojo ir privataus sektoriaus darbdaviai, bei apimant užmokesčio klausimus bei palankios šeimai politikos įgyvendinimą“.           Įdomu tai, kad tą pačią spalio 21 dieną LR Seime buvo svarstomas ir naujasis Darbo kodeksas, kuriam reikalavimai buvo įrašyti ir CEDAW Rekomendacijose: „užtikrinti efektyvų Darbo kodekso nuostatų dėl vienodo užmokesčio už vienodos vertės darbą įgyvendinimą, įskaitant darbo inspekcijos patikrinimų rengimą, nuobaudų skyrimą“. Deja, iš naujojo darbo kodekso kai kurios palankios moterims nuostatos buvo išbrauktos, vis dar nekalbama apie pažangią priemonę,  kaip lyčių lygybės planavimas.   Tad iš tiesų, LMLO narės pagal savo veiklos kompetencijas turėtų akylai stebėti, kaip naujai kuriami ar tobulinami įstatymai atitinka CEDAW rekomendacijas, ir kaip šie įstatymai vėliau paveiks visos visuomenės, visų mūsų gyvenimus.

FullSizeRender (5)  7 4 3 (2)