Š. m. birželio 18 dieną Seimas pagaliau paskyrė naują lygių galimybių kontrolierę, ja tapo Agneta Lobačevskytė. Per slaptą balsavimą už jos kandidatūrą balsavo 61 Seimo narys, 32 buvo prieš, 12 parlamentarų susilaikė. Iki šiol laikinai lygių galimybių kontrolierės pareigas ėjo vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

Lygių galimybių kontrolierių Seimo Pirmininko teikimu 5 metams skiria ir atleidžia Seimas. Lygių galimybių kontrolierius tiria skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo bei teikia su tuo susijusias objektyvias ir nešališkas konsultacijas.

Jis taip pat atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl šio įstatymo įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų.

DID-26764-1024x683-e1434635188705