2015 m. birželio 18 dieną, įvyko jau  septintoji moterų politikių apskrito stalo diskusija! Šį kartą Kauno moters užimtumo informacijos centro atstovės susitiko su Tauragės  politikėmis. Susirinkimo metu buvo pristatytas projektas „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, kuriuo siekiama pagerinti lyčių lygybės užtikrinimo mechanizmą Lietuvoje, stiprinant LMLO advokacinius ir lobistinius gebėjimus.

Politiškai aktyvios moterys diskutavo apie susiklosčiusią padėtį visuomenėje, trukdančią moterims siekti politinės karjeros, būti matomoms ir vertinamoms ne už jų išvaizdą, bet už užimamas pozicijas ir jų nuopelnus. Diskusijoje dalyvavo įvairių partijų atstovės. Moterys vieningai išreiškė susirūpinimą dėl moterų užimamų gan žemų pozicijų partijų rinkimų sąrašuose.

Diskusijos metu Kauno moters užimtumo informacijos centro direktorė ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė Jūratė Puidienė pažymėjo, kad  tikrai toli gražu ne visos partijos savo rinkimų sąrašuose moteris reitinguoja atsižvelgdamos į politinės demokratijos principus. Taip pat moterys dalijosi idėjomis kokiais būdais būtų galima suaktyvinti moterų tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą politikoje, tiek vietiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje. Buvo svarstoma, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant padidinti visuomenės sąmoningumą balsuoti už to vertas kandidates moteris rinkimuose.

Ši moterų politikių apskrito stalo diskusija buvo jau septintoji, surengta pagal projekto “MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, 3.1 veiklą: Moterų sąmoningumo didinimas, stiprinant LMLO bendradarbiavimą su neformalaus tinklo moterų politikių klubais visose apskrityse.

20150617_101050 20150617_105301

Pranešimą spaudai parengė:

Justė Žukauskienė

Specialistė viešiesiems ryšiams

Kauno moters užimtumo informacijos centras