Nepagrįstais gandais apauginta Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (toliau – Stambulo konvencija) trukdo Lietuvai prisijungti prie konvenciją ratifikavusių šalių būrio.

Kviečiame plačiau susipažinti su Stambulo konvencijos tikslu ir nauda.

Daugiau informacijos apie tai: http://www.lygus.lt/stambulo-konvencija-tikslas-ir-faktai/