Birželio 3 d. Seimo Europos informacijos biure vyko Lietuvos Respublikos Seimo Moterų parlamentinės grupės ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos susitikimas dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje užtikrinimo ir institucinių mechanizmų efektyvumo skatinimo.

Susitikime buvo kalbėta apie 2014 m. Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (toliau – Komiteto) rekomendacijas Lietuvai užimtumo klausimais, institucijų mechanizmų tobulinimą ir apie laikinąsias specialiąsias priemones.

Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, vienijančios 21 moterų nevyriausybinę organizaciją, Seimo Moterų parlamentinei grupei įteikė kreipimąsi, priimtą 2015 m. gegužės 26 d., kuriame pateikta 20 konkrečių siūlymų dėl moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo užimtumo srityje, moterų ir vyrų lygybės institucinio mechanizmo efektyvumo, moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo vietos savivaldos lygmeniu, laikinųjų specialiųjų priemonių taikymo bei efektyvaus bendradarbiavimo su moterų ir vyrų lygybės srityje dirbančiomis organizacijomis ir jų veiklos rėmimo.

Moterų nevyriausybinių organizacijų nuomone, itin aktualus šiandienos klausimas – naujasis Darbo kodeksas: jame kol kas moterų ir vyrų lygybės principas nėra tinkamai integruotas, o dauguma dabartiniame Darbo kodekse numatytų priemonių, skirtų specifiniams moterų poreikiams arba šeimai, yra išbrauktos. Todėl vienas iš skubiausių siūlymų lyčių lygybės principų yra privalomas lyčių lygybės planavimas darbovietėse.

Seimo narės geranoriškai diskutavo su moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip būtų galima planuoti lyčių lygybę darbovietėse, kaip pasiekti, kad moterų poreikiams aktualūs klausimai būtų įtvirtinti būsimajame Darbo kodekse, kaip šiuo metu tarpusavyje bendradarbiauja lyčių lygybės institucinės struktūros ir kaip šį bendradarbiavimą galima pagerinti.

Renginį globojo Seimo Moterų parlamentinės grupės pirmininkė prof. Marija Aušrinė Pavilionienė ir pirmininkės pavaduotoja dr. Giedrė Purvaneckienė. Moterų organizacijų iniciatyvas parėmė parlamentarės Rima Baškienė, Orinta Leiputė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Alma Monkauskaitė, Viktorija Čmilytė-Nielsen. Susitikime dalyvavo moterų ir vyrų lygybės institucinio mechanizmo atstovės: Ministro Pirmininko patarėja moterų ir vyrų lygybės klausimais Auksė Kontrimienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygių galimybių skyriaus vedėja Vanda Juršėnienė, Lygių galimybių kontrolierės pareigas einanti Edita Žiobienė, patarėja Laima Vengalė-Dits, Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto vicepirmininkė Dalia Leinartė, taip pat Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narės.

06 04 moteru gr konf 10257972_10152961430818723_8150621840505188146_o 11059365_10152961429998723_5897035386195994234_o 11402335_10152961429698723_969950172237975982_o 11421413_10152961430633723_9078179844538794673_o