2014 m. gruodžio 10 dieną, Klaipėdos miesto savivaldybėje politiškai aktyvios moterys susirinko diskusijai. Susirinkimo metu buvo pristatytas daugiau nei prieš du mėnesius startavęs projektas „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, kuriuo siekiama pagerinti lyčių lygybės užtikrinimo mechanizmą Lietuvoje, stiprinant LMLO advokacinius ir lobistinius gebėjimus. 

Politiškai aktyvios moterys, kurių ne viena dalyvauja ir nevyriausybinių organizacijų ar neformalių politinių klubų veikloje, diskutavo apie susiklosčiusią padėtį visuomenėje, trukdančią moterims siekti politinės karjeros, būti matomoms ir vertinamoms ne už jų išvaizdą, bet už užimamas pozicijas ir jų nuopelnus.

Moterys vieningai išreiškė susirūpinimą dėl moterų užimamų gan žemų pozicijų partijų rinkimų sąrašuose. Diskusiją vedusi Kauno moters užimtumo informacijos centro direktorė ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos pirmininkė Jūratė Puidienė pažymėjo, kad vis tiktai toli gražu ne visos partijos savo rinkimų sąrašuose moteris reitinguoja atsižvelgdamos į politinės demokratijos principus.

Diskusijos metu moterys dalijosi idėjomis kokiais būdais būtų galima suaktyvinti moterų tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą politikoje, tiek vietiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje. Buvo svarstoma, kokių priemonių reikėtų imtis siekiant padidinti moterų sąmoningumą balsuoti už to vertas kandidates moteris Lietuvos savivaldos (red. past. 2015-03-01) rinkimuose.

Ši moterų politikių apskrito stalo diskusija buvo antroji diskusija, surengta pagal projekto „MILDA: moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai auginti“, 3.1 veiklą: Moterų sąmoningumo didinimas, stiprinant LMLO bendradarbiavimą su neformalaus tinklo moterų politikių klubais visose apskrityse.

Akimirkos: Akimirkos Klaipėda 12 10