2014 m. gruodžio 16 d., Lietuvos Respublikos Seimas dar kartą svarstė bei posėdyje dalyvavusių Seimo narių dauguma priėmė Seimo narės Vincės Vaidevutės Margevičienės inicijuotą Rezoliuciją „DĖL BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS UŽ SEKSUALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ“ (2014 m. birželio 23 d. Nr. XIIP-1963).

Rezoliucijoje, atsižvelgiant į nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus, atsižvelgiant į Tarptautinės STOP TRAFFICK! konferencijos „Seksualinių paslaugų poreikio dekonstravimas: Moterų išnaudojimo per prostituciją ir prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais prevencija“ („Deconstructing the Demand for Sexual Services: Prevention of Exploitation through Prostitution and Sex Trafficking“), organizuotos Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro bei vykusios Seime 2014 m. birželio 19-20 d., Lietuvos ir užsienio šalių ekspertų pranešimus, susipažinus su šalies nevyriausybinių organizacijų, dirbančių prieš prekybą žmonėmis, seksualinį išnaudojimą prostitucijos tikslais ir prievartos prieš asmenį naudojimą, srityje pasiūlymais, įvertinus Šiaurės šalių modelio taikymą kitose Europos bei pasaulio šalyse (Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Airijoje, Kanadoje bei Prancūzijoje).

Plačiau straipsnyje: http://www.lygus.lt/2014/12/atsakomybe-uz-prostitucijos-pornografijos-ar-kitu-seksualinio-isnaudojimo-formu-paslaugu-pirkima/