Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas, kaip vienas pagrindinių ES viešosios politikos tikslų, tebėra siektinas iššūkis mūsų visuomenėje. Anot S. Gilligan, lytis ir lyčių skirtumai nulemia gyvenimo turinį, kur vyriškumo ir moteriškumo sampratos konstrukcijos nėra lygiavertės, nes jos yra pagrįstos gyvenimo principų sistema, pasižyminčia vyrų pranašumu bei socialiniu, politiniu, ekonominiu dominavimu moterų atžvilgiu.

2014 m. liepos mėnesį, Socialinių inovacijų fondas, atliko moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinį lyginamąjį poveikio vertinimą „Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje“.Šio vertinimo tikslas buvo atlikti moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinį tyrimą, įvertinti Valstybinių 2003-2004 m., 2005-2009 m., 2010-2014 m. moterų ir vyrų lygių galimybių programų įgyvendinimo rezultatus bei poveikį, lyginant su ankstesniais tyrimais “Moteris Lietuvos visuomenėje”. 

Tyrimas parodė, kad daugelyje gyvenimo sričių moterų ir vyrų vaidmenų pasiskirstymas pagal biologinę lytį, tradicinis patriarchalinės visuomenės modelis, mažesne ar didesne apimtimi, tebeišlieka. Vis tiktai yra stebimos pakankamai palankios tendencijos lyčių lygybės sampratai visuomenėje bei moterų ir vyrų lygių galimybių politikai, augti, bet siekiant pažangos šioje srityje būtina stiprinti lyčių lygybės politiką įgyvendinantį institucinį nacionalinį mechanizmą, kadangi tik tinkamai veikiančios institucijos, jų aiški struktūra, kompetencijos bei funkcijos, darbuotojų gebėjimas adekvačiai spręsti lyčių lygybės klausimus, bei glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, veiklos poveikio monitoringas, rezultatų vertinimas ir atskaitomybė yra pagrindinis raktas siekiant efektyvaus ir sklandaus lyčių lygybės politikos įgyvendinimo Lietuvoje. 

Pagrindinis tyrimo duomenų šaltinis – nacionalinė reprezentatyvi Lietuvos vyrų ir moterų apklausa. Apklausti 1002 nuolatiniai 15-74 metų Lietuvos gyventojai: 566 moterys ir 436 vyrai.

 

Plačiau susipažinkite su tyrimu štai čia: Tyrimo apžvalga