20141205_1057582014 m. gruodžio 4-5 d.d. įvyko seminaras tema „LMLO advokacinių ir finansinių gebėjimų stiprinimas“. Seminaras sukvietė daugiau nei 10 skirtingų moterų nevyriausybinių organizacijų į vieną iš gražiausių Lietuvos kurortinių miestelių – Birštoną. Pirmąją seminaro dieną, Birštono savivaldybėje sveikinimo žodį moterų  NVO tarė Birštono merė Nijole Dirginčiene bei SADM ministrės patarėja Vaida Giraityte. Vėliau LMLO valdybos pirmininkė Jūratė Puidienė pristatė dabartinę situaciją organizacijoje, ateities perspektyvas, tikslus ir lūkesčius, vyko diskusija „Ką man gali duoti LMLO ir ką aš galiu duoti LMLO?“. Po pietų politiškai aktyvios moterys susitiko su Moterų ir vyrų lygių galimybių skyriaus vedėja Vanda Juršėniene, aptarė susidariusią situaciją moterų ir vyrų lygių galimybių srityje, kaip galėtume stiprinti LMLO įtaką priimant sprendimus dėl lyčių lygybės instituciniame lygmenyje. Vėliau vyko praktiniai užsiėmimai advokacijos tema, siekiant apmokyti LMLO nares kaip stiprinti ryšius, kuriuos vedė Pilietinės atsakomybės fondo vadovė, soc. m. dr. Birutė Jatautaitė.

20141205_105836Antrąją seminaro dieną LMLO narės diskutavo apie skėtinės organizacijos finansinių gebėjimų stiprinimo ypatumus. Buvo pažymėta, kad sklandžiai ir efektyviai veikianti organizacija privalo turėti savo veiklos strategiją, kuria būtų grindžiama visos organizacijos veikla. Organizacijų atstovės aktyviai teikė konkrečius pasiūlymys strateginiam LMLO planui. NVO narės dalijosi gerosiomis praktikomis ir tarptautine patirtimi. Taip pat svarstyta dėl naujų NVO narių priėmimo, nutarta sukurti kriterijus, kuriuos turėtų atitikti kandidatuojančios organizacijos. Diskusijoje aktyviai dalyvavo ir LR Seimo narės Birutė Vėsaitė ir Orinta Leiputė. Seimo narės išreiškė susirūpinimą dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje įsivyravusios krizės – šis postas jau daugiau nei metai yra tusčias. Svarstyta kokių veiksmų turėtų imtis LMLO dėl susidarusios situacijos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje.

Seminaras suorganizuotas remiantis projekto „LMLO advokacijos ir finansinių gebėjimų stiprinimas“, 2 veikla.

Projektą finansuoja: 

socmin

 
Pranešimą parengė: 
Laura Sinkevičiūtė, 
Specialistė viešiesiems ryšiams.