Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje de facto tebėra diskutuotinas. Jau daugelį metų, moterų nevyriausybinės organizacijos vienijasi dirbdamos lyčių lygybės politikos įgyvendinimo srityje, bet tik 2014 metų gegužės mėnesį buvo sukurta visas šias moterų nevyriausybines organizacijas vienijanti platforma „Lietuvos moterų lobistinė organizacija“. Tam, kad sustiprinti minėtos organizacijos potencialą efektyviai veikti lobistinėje veikloje, buvo parengtas projektas „LMLO advokacijos ir finansinių gebėjimų stiprinimas“.

Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas Lietuvoje de facto tebėra diskutuotinas. Jau daugelį metų, moterų nevyriausybinės organizacijos vienijasi dirbdamos lyčių lygybės politikos įgyvendinimo srityje, bet tik 2014 metų gegužės mėnesį buvo sukurta visas šias moterų nevyriausybines organizacijas vienijanti platforma „Lietuvos moterų lobistinė organizacija“. Tam, kad sustiprinti minėtos organizacijos potencialą efektyviai veikti lobistinėje veikloje, buvo parengtas projektas „LMLO advokacijos ir finansinių gebėjimų stiprinimas“.

Pagal šį projektą yra išskirtos trys pagrindinės priemonės: 

1.Internetinio tinklalapio kūrimas LMLO, kuris padės kurti naujos organizacijos įvaizdį ir plėsti narių, įsitraukusių į lyčių lygybės problemų sprendimą, skaičių. Viso projekto metu bus atnaujinama informacija bei duomenų bazė.

2. Pravedami 3 finansinių gebėjimų bei komandinio darbo seminarai regionuose LMLO nariams ir potencialiems nariams. Moterų organizacijos dažniausiai yra labai aktyvios regionuose, bet nemoka pritraukti lėšų savo veikloms. Seminarų metu įgytos žinios sustiprins gebėjimus siekti organizacjos LMLO finansinės nepriklausomybės bei efektyviau dirbti komandoje.

3. Pravedami 3 advokacijos gebėjimų stiprinimo seminarai LMLO nariams ir potencialiems nariams. Lobistine veikla dažniausiai užsiima pasiruošę profesionalai. Mūsų organizacijos atveju šia veikla užsiima pavienės organizacijos ir trūksta bendro palaikymo bei profesionalumo. Tikimės, kad advokacijos mokymai suteks naujų žinių, kurios pravers toliau stiprinant LMLO organizaciją.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

socmin