[:LT]

Grįžti į sričių sąrašą

Druskininkų rajono savivaldybė

Druskininkų savivaldybės interneto svetainės www.druskininkai.lt rubrikoje „Lygių galimybių įgyvendinimas savivaldybėje“ nuolat viešinama informacija susijusi su lygių galimybių ir moterų ir vyrų lygių galimybių priemonių įgyvendinimu tiek Lietuvoje, tiek savivaldybėje.

Minėta informacija taip pat viešinama savivaldybės naujienų skiltyje, socialiniame tinkle „Facebook“ bei savivaldybės rubrikoje vietinėje spaudoje.

Atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygias galimybes Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rengdamas įvairius straipsnius sveikatos srityje, teikia patarimus bendrai abejoms lytims, o esant lyties skirtumams viename straipsnyje teikia patarimą susijusį su sveikata tiek vyrui, tiek moteriai.

Jaunimo užimtumo centre veikia jaunimui iniciatyvinės grupės, skirtos abiejų lyčių jaunuliams – užsiėmimuose aktyviai dalyvauja ir merginos, ir vaikinai. Apie savo veiklas JUC viešina savo tinklalapyje.

Druskininkų švietimo centras organizuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programas, kurios  skirtos abiem lytims. Kvietimas į kursus bendruomenei viešinamas vietinėje spaudoje.

Druskininkų kultūros centras organizuodamas renginius atsižvelgia ir į vyrų, ir į moterų interesus, pomėgius.

Druskininkų sporto centre sudarytos vienodos sąlygos treniruotis ir tobulėti tiek moterims, tiek vyrams. Apie moterų ir vyrų sporto renginius, varžybas ir laimėjimus Sporto centras viešina savo tinklalapyje ir vietinėje spaudoje.

Gerosios praktikos pavyzdys:

2017 m. gegužės 10 d. Alytaus miesto savivaldybėje vykusioje konferencijoje „Alytaus regiono savivaldybių vaidmuo formuojant lyčių lygybės politiką“ savivaldybių atstovai dalinosi gerąja patirtimi. Konferencijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistė A. Mineikaitė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė M. Jankauskaitė, socialinių mokslų daktarė G. Purvaneckienė, Alytaus regiono savivaldybių atstovai. Druskininkų savivaldybės administracijai atstovavo Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja M. Sasnauskaitė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė I. Smolskaitė bei Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė R. Kubiliūtė.

Konferencijoje R. Kubiliūtė pristatė Druskininkų savivaldybės patirtį diegiant moterų ir vyrų lygybės priemones infrastruktūroje. Druskininkuose per keletą metų į viešąją infrastruktūrą buvo investuota apie 7 mln. eurų – rekonstruotos ir įrengtos naujos aikštės, parkai, poilsio zonos, pėsčiųjų ir dviračių takai,- kas žymiai pagerino moterų ir vyrų gyvenimo kokybę. Konferencijoje kalbėta, kad įgyvendinant savivaldybių strateginius planus retai atsižvelgiama į konkrečius lyčių lygybės aspektus. Siekiant nustatyti lyčių nelygybės priežastis ir integruoti lyčių lygybę į visus socialinius, ekonominius ir politinius visuomenės procesus, galima pasitelkti Švedijoje sukurtą 3R (reprezentacija, resursai ir reali situacija) metodą. Pavyzdžiui, taikant šį metodą nustatyta, kad vyrų laisvalaikis dviem valandomis ilgesnis nei moterų ir sudaro vidutiniškai 35 val. per savaitę. Vyrų laisvalaikis yra nepertraukiamas, tuo tarpu moterų laisvalaikis yra fragmentuotas. Nors vyrai ir moterys naudojasi skirtingomis savivaldybėje teikiamomis poilsio paslaugomis ir kultūros infrastruktūra, paprastai manoma, kad moterys labiausiai domisi kultūra, o vyrai renkasi sportą. Todėl Druskininkų savivaldybėje tokios lyčių lygybės iniciatyvos kaip organizuojami nemokami sporto užsiėmimai jaunoms mamytėms, meta iššūkį vyraujantiems stereotipams ir skatina moteris labiau domėtis sportu. Konferencijoje konstatuota, kad savivaldybės ar regiono tvarumas ir sėkmė priklauso nuo veiksmingos, aukštos kokybės transporto infrastruktūros ir viešojo transporto. Mobilumas ir galimybė naudotis transporto priemonėms yra būtina sąlyga, jog moterys ir vyrai galėtų pasinaudoti daugeliu savo teisių bei vykdytų įvairią veiklą, įskaitant patekimą į darbą, prieigą prie švietimo, kultūros ir pagrindinių paslaugų. Pavyzdžiui, Druskininkų savivaldybė, rengdama darnaus judumo planą, gyventojų apklausų metu nustatė, kad moterims svarbu, jog autobuso maršrutas eitų pro vaikų darželį, parduotuvę ir darbovietę. Taip pat pastebėta, kad Atgimimo mokyklos lokalizacija ir vietinių gyventojų įpročiai formuoja susisiekimo spūstis – ryte dalis tėvų atveža vaikus į „Atgimimo“ mokyklą ir juos paleidžia ties šviesoforu prie IKI parduotuvės. Toje vietoje įrengta įvaža yra per trumpa ir kelia nepatogumų kitiems eismo dalyviams. 2018 m. Druskininkų savivaldybė rekonstruos M. K. Čiurlionio gatvės atkarpą nuo Vytauto g. ir Veisiejų g. sankirtų ir įrengs specialų mokinių įlaipinimo-išlaipinimo įvažiavimą ties „Atgimimo“ mokykla ir taip išspręs eismo spūsčių problemą bei užtikrins saugumą.

Kaišiadorių rajono savivaldybė

Informacija nuolat  viešinama. Savivaldybės interneto svetainės  skyrelis „Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas“.

Panevėžio rajono savivaldybė

Apie vykdomas priemones ar įgyvendinamus projektus yra viešinama savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt.

Raseinių rajono savivaldybė

Savivaldybės tinklalapyje www.raseiniai.lt sukurta atskira rubrika Lygių galimybių įgyvendinimas. Ten gyventojai gali nuolat rasti pagrindinę informaciją, susijusią su lygiomis galimybėmis, įkeltos nuorodos į  Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą,  svarbiausius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir strateginius dokumentus moterų ir vyrų lygybės klausimais, esančiais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje, į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tinklalapį.

Tauragės rajono savivaldybė

2017-08-25 Tauragės kultūros centre organizuota fotografijų paroda ,,Pamatyti ir būti matomais“. Tai buvo kvietimas socialiniam dialogui ir siekis keisti neįgalaus žmogaus įvaizdį visuomenėje, atskleisti neįgaliųjų poreikius ir galimybes dalyvauti viešame gyvenime, sprendimų priėmime (organizatorius Tauragės Moters užimtumo ir informacijos centras, partneris Tauragės rajono savivaldybė).

Informacija apie savivaldybėje vykdomą veiklą nuolat teikiama savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt, įstaigų interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Apie vykdomas priemones ir kuriamą naudą yra viešinama metinėse veiklos ataskaitose, susitikimų su gyventojais metu, viešų diskusijų metu, per vietinę radiją ir TV, spaudoje. Savivaldybės viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos yra daugelio asociacijų, kitų organizacijų nariais, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

Grįžti į sričių sąrašą

[:]