Moterų ir vyrų lygių galimybių idėjos ir gerosios praktikos pavyzdžiai savivaldybėse

Įvadas

Vietinės valdžios ir valdybo įstaigų vaidmuo, šalinant moterų ir vyrų diskriminacijos problemas, bei siekiant įgyvendinti moterų ir vyrų lygybę, yra nepakeičiams. Lyčių lygybė yra ne tik žmogaus teisių įgyvendinimo klausimas, bet ir viena pagrindinių savivaldybių ekonominio augimo bei socialinės gerovės sąlygų („Lyčių lygybės principo įgyvendinimo gairės Lietuvos savivaldybėse“, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2005m.).

Numatyti ir įgyvendinti moterų ir vyrų lygybės priemones bei įtraukti rodiklius savivaldybės strateginiuose planuose reikalauja ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Žemiau pateiktos idėjos bei gerosios praktikos priemonės jau įgyvendinamos Lietuvos savivaldybėse, siekiant integruoti lyčių lygių galimybių aspektą į savivaldybių strateginius planus. Taip pat pateikta ir užsienio šalių patirtis.

Moterų ir vyrų lygybės priemonės užimtumo ir verslo skatinimo srityse

Moterų ir vyrų lygybės priemonės užimtumo ir verslo skatinimo srityse užsienyje

Moterų ir vyrų lygybės priemonės socialinėje, sveikatos ir sporto bei kultūros srityse

Moterų ir vyrų lygybės priemonės socialinėje, sveikatos ir sporto bei kultūros srityse užsienyje

Moterų ir vyrų lygybės priemonės švietimo srityje

Moterų ir vyrų lygybės priemonės švietimo srityje užsienyje

Moterų ir vyrų lygybės viešinimas savivaldybėje ir už jos ribų

Moterų ir vyrų lygybės viešinimas užsienyje

Moterų ir vyrų lygybės priemonės vietos savivaldos infrastruktūros gerinime

Moterų ir vyrų lygybės priemonės vietos savivaldos infrastruktūros gerinime užsienyje

Grįžti atgal